Pozvánka na valnou hromadu svazu a MR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek 24. 11. 2018

Všem členům

Českého svazu hádankářů a křížovkářů

Podle usnesení výboru svoláváme

 

VALNOU HROMADU ČSHAK

která se koná

v sobotu 24. listopadu 2018 od 11.15 hodin
v budově MUSIC ART, Praha 4 – Modřany, Písková 126

(spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 150 stanice Písková;
ze stanice metra B Smíchovské nádraží autobus č. 190 stanice Písková;

tramvaj č. 17 stanice Čechova čtvrť)

 

s těmito body programu:

 1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise
 2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
 3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2018
 4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2019
 5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
 6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhům
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Schválení zpráv a rozpočtu na rok 2019
 9. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání
 10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
 11. Různé
 12. Usnesení valné hromady a závěr

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů svazu, bude se konat po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada.

Toto oznámení nahrazuje písemné pozvání každého člena ČSHAK.

Předsednictvo ČSHAK

 

 

Bezprostředně po skončení valné hromady svazu se bude konat na stejném místě

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

 

v řešení křížovek a hádanek

ve dvou kategoriích přístupné všem zájemcům,

které pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

Uspořádání vedlejších soutěží na mistrovství republiky je novinkou.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí. Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení neplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

 

Důležité upozornění:

Původně jsme měli informaci, že bufet u sálu nebude v provozu, nyní Vám můžeme sdělit, že provoz bufetu bude v rozsahu jako v minulých letech!

 

Na vaši účast se těší ČSHAK a Staré hnízdo.