Předběžné výsledky 10. kola Louskárny 2022

 

Níže jsou ponechány také výsledky 9. kola Louskárny 2022.

 

 

Řešení desátého kola Louskárny 2022 došlo od 168 soutěžících, z toho 111borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 18 řešitelů a 2 body ztráty dalších 6 luštitelů. Průměrný zisk v desátém kole byl 13,78 správně řešené hádanky. Po desátém kole zůstalo s plným počtem 150 řešených hádanek 39 řešitelů, 149 bodů má 37 soutěžících a 148 bodů má dalších 10 luštitelů.

Kreslená odsuvka č. 1 ukázala řešitelům, jak vypadá častokrát užívaný útek a pro někoho nově užitý výraz kokos pro obtížnější hádanku. Vypsané náznaky, i když s přehozeným slovosledem v záměnce č. 3 už nikoho nepřekvapily, Gargamel je známý napříč věkovými kategoriemi. Poněkud morbidní přesunka slabiková č. 4 problémy nedělala. Zato čárkovka č. 6 udělala problémy mně při hodnocení – nakonec ve prospěch řešitelů jsem uznával tympánista i tympanista – snad nebudu za to ukřižován. SSJČ uvádí tympán i tympánista, pravidla českého pravopisu pouze pomnožné tympány, pro hráče na tympány se používají oba tvary. A to si člověk řekne, že čárkovka problémy neudělá. Po dalších bezproblémových hádankách došlo na záměnku č. 10, kde muselo být pouze autorské řešení, jinak by nebyly dodrženy principy tvorby, navíc bylo zapotřebí zjistit, že hulman je lenoop. Přítel Kula z výměnky č. 11 coby komisař i řešitel na přeborech skutečně aktivně prosazuje, aby byl při řešení klid a žádný hlomoz, za což zasluhuje velký dík. Ráček č. 13 vyžadoval takový slovosled, aby byl naplněn princip ráčku, nakreslené ústí řeky liman v pádovce č. 15 završilo toto řešitelské kolo.

Kvalifikační body už se sypou členům ČSHAK zatím kromě mistrů a držitelů 1. třídy, ale ti se už také dočkají po dalším kole. Takže s chutí do luštění – snad nám to letos nepokazí žádný covid. Jako vždy všem přeji moc zdraví a pohody jak v osobním životě, tak i nad hádankami a křížovkami.

 

POŘADÍ PO 10. KOLE: 150 Ambrož, Autrata, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Dedková, Dočekal, Drdel, Fládr, Gonda, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Kupka, Lančarič, Makovník, Malý, Marešková, Olšanská, Paďour, Petras, Platzner, Rusá, Řičánek, Říha, Sýkora, Šimek, Štefek, Šuňavec, Švarcová, M. Turek, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vokatý, Zedníček. – 149 Bohatý, Burda, Čenovský, Feler, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jalůvka, Kalhous st., Kožušník, Kyncl, Lajksnerová, Luskač, Mach, Mikšík, Morawková, Moskalová, Nepimach, Ota, Pavelka, Prošek, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, Šotolová, Švub, J. Turek, Urbanczyk, Vojník, Vrtěna, Zvolánek. – 148 Bezděk, Brychtová, Čech, Fišbach, Haman, Hladký, Hroneš, Koudelka, Pláňava, Průša. – 147 Bednarski, Diňa, Lukovský, Mojžíš, Pešta, Skopcová, Skřivanová, Tomášková, Vodičková, Zahajský, Žebrok. – 146 Růžičková, B. Valkus, Vybíhal, Wohlmuth. – 145 Foldyna, Foltas, Gráf, Janek, Konečný, Olyšar. – 144 Běhal, Hučín, Járová, Kotora, Novák. – 142 Dudková, Koreneková. – 141 Kokeš, Marková, Motyčková. – 140 Němeček, Němečková, Svobodová. – 139 Vašek. – 138 Brož, Sedlatý. – 137 Chalupa, Kunst. – 136 Tomsa. – 132 Humplíková, Valentová. – 131 Polcar. – 130 Dub, Pačesová. – 128 Kadlec. – 127 Kaipr, Kopřiva, Roemer, Ryška. – 126 Eliášová. – 125 Holátko, Vagaiová. – 124 Navrátil. – 121 Borovský. – 118 Durdilová, Peterka. – 117 Alka. – 114 Suchanek, Suchanková. – 113 Knotek. – 112 Ivánek. – 111 Štěrbová. – 110 Peldřimovská. – 109 Vychovalý. – 106 Doležel. – 105 Auterský. – 100 Chylová. – 99 Vlen. – 98 Gabajová. – 95 Ježová, Mlsová. – 94 F. Janouch. – 93 Hladíková. – 89 Procházková. – 88 Krůza. – 82 Marhoul. – 80 Kolomazník. – 79 Bartůněk, V. Janouch. – 78 Málek. – 74 Dvořák. – 68 Valášek. – 60 Brücknerová, Werner. – 55 Růžička. – 49 Zámečník. – 45 Kudrnáč.

 

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo desáté kolo, pokud řešení zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední tři kola.

 

ŘEŠENÍ 10. KOLA: 1. G. Ambrož: Ořeší, útek, pokos – řešíte kokos. - 2. I. Rias: Sníh, lov; Říčany, kamej – slovní hříčka mé Jany. - 3. A. Říha: Darda Milana, kalíš, moucha – Gargamela napálí Šmoula. - 4. I. Rias: Pramice strakatá – práce mistra kata. - 5. J. Adamčík: Pár nádob, rána bídáka – pána dobrá nabídka. - 6. M. Kokeš: Tým paní stále vyje – tympánista levý je. - 7. D. Lančarič: Hra láká míň kadety – hřála kamínka děti. - 8. D. Lančarič: Minuta ticha, tyčky – minu táty chatičky. - 9. F. Luskač: Záře kouzla, tank, opál – za řekou Zlatan kopal. - 10. E. Zedníček: Milena opatří mi lenoopy tři. - 11. F. Konečný: Hulákání Kula haní. - 12. I. Husar: Oděv, svit po rtu – odvětví sportu. - 13. D. Lančarič: Nechce Čech ceniny nyní. - 14. J. Valkus: Tvar, nána, bol, Uno – Továrna na absolutno. - 15. M. Kokeš: Liman, dílka, lego – Klíma nudil kolegu.


 

Řešení devátého kola Louskárny 2022 došlo od 170 soutěžících, z toho 94 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 29 řešitelů a 2 body ztráty dalších 11 luštitelů. Průměrný zisk v devátém kole byl 13,44 správně řešené hádanky. Po devátém kole zůstalo s plným počtem 135 řešených hádanek 39 řešitelů, 134 bodů má 38 soutěžících a 133 bodů má dalších 12 luštitelů.

Léto skončilo a v louskárně se objevily nečekané chytáčky. V kreslené záměnce č. 1 kromě autorského Máje byla uznávána i báj, zato hned citoslovka č. 2 přinesla několika řešitelům bodovou ztrátu – citoslovce „namouti“ jsem nikde nenašel, pouze „namoutě“, takže v jádře muselo být „utěší“. Další hádanky problémy nedělaly, až přišla přísuvka č. 7. V obepisu jádra byla chýše malá – pokud někdo řešil malé korýše, nemohl se dopočítat přisunutí. Principy přisouvání jsou jednak v hádankářských směrnicích, jednak ve sloupku Začínáme s hádankami od dvojice FV + Ad. Obměnka č. 14 vyvolala řadu otázek – prostě opět lze najít ve směrnicích, že náznak lze přímo vypsat, případně i změnit slovosled.

Po tomto kole už začnou padat kvalifikační body, je jich na skladě dost, takže s chutí do luštění – snad nám to letos nepokazí žádný covid. Jako vždy všem přeji moc zdraví a pohody jak v osobním životě, tak i nad hádankami a křížovkami.

 

Pořadí po 9. kole: 135 Ambrož, Autrata, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Dedková, Dočekal, Drdel, Fládr, Gonda, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Kupka, Lančarič, Makovník, Malý, Marešková, Olšanská, Paďour, Petras, Platzner, Rusá, Řičánek, Říha, Sýkora, Šimek, Štefek, Šuňavec, Švarcová, M. Turek, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vokatý, Zedníček. – 134 Bohatý, Burda, Čenovský, Feler, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jalůvka, Kalhous st., Kožušník, Kyncl, Lajksnerová, Luskač, Mach, Mikšík, Morawková, Moskalová, Nepimach, Ota, Pavelka, Prošek, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Samuelová, Schmidová, Skálová, Skřivanová, Struňák, Šotolová, Švub, J. Turek, Urbanczyk, Vojník, Vrtěna, Zvolánek. – 133 Bezděk, Brychtová, Čech, Fišbach, Haman, Hladký, Hroneš, Koudelka, Pláňava, Průša, Tomášková, Žebrok. – 132 Bednarski, Běhal, Diňa, Foltas, Lukovský, Mojžíš, Pešta, Růžičková, Skopcová, Vodíčková, Zahajský. – 131 B. Valkus, Vybíhal, Wohlmuth. – 130 Foldyna, Gráf, Janek, Konečný, Kotora, Olyšar. – 129 Hučín, Járová, Novák. – 127 Dudková, Kokeš, Koreneková, Marková, Motyčková. – 126 Brož, Němeček, Němečková, Svobodová. – 124 Sedlatý, Vašek. – 123 Kunst. – 122 Chalupa, Tomsa. – 120 Valentová. – 118 Durdilová, Humplíková. – 117 Dub, Kadlec, Polcar, Roemer. – 116 Pačesová. – 115 Kopřiva, Vagaiová. – 114 Eliášová. – 113 Holátko, Kaipr. – 112 Ryška. – 111 Štěrbová. – 109 Borovský, Navrátil, Vychovalý. – 106 Knotek, Peterka. – 104 Suchanek, Suchanková. – 103 Alka. – 102 Ivánek. – 98 Gabajová, Peldřimovská. – 97 Doležel. – 94 F. Janouch. – 93 Auterský. – 89 Chylová. – 86 Mlsová, Vlen. – 84 Ježová. – 83 Hladíková. – 79 Procházková. – 75 Krůza. – 74 Marhoul. – 73 Málek. – 71 V. Janouch, Kolomazník. – 69 Bartůněk. – 68 Dvořák. – 61 Valášek. – 52 Werner. – 51 Růžička. – 47 Brücknerová. – 45 Kudrnáč. – 44 Zámečník.

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo deváté kolo, pokud řešení zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední tři kola.

 

Řešení 9. kola: 1. A. Říha: Kajman, želva, varan, kelce – Máj manžel dává manželce. - 2. D. Janek: Medy, šíita – mé dynamo utěší Itala. - 3. J. Adamčík: Dostihlas Itala – dosti hlasitá lání. - 4. D. Janek: Za taras, oj, Laos, látka – stará se moje milá o selátko. - 5. F. Konečný: Topol, kachna, révy, právě jíme – o polkách nevyprávíme. - 6. M. Kokeš: Syntéza, řezníci síň těžaře zničí. - 7. M. Radouš: Achát, ouška, lipan, araky – za chatkou škádlí panna raky. - 8. F. Luskač: Nuzák, pil mistr, dakl, Bask – k ránu zakoupil mi strejda klobásku. - 9. A. Říha: U talíře esa, při lnicích stáli řemeslníci. - 10. V. Čech: Mirai, Ábel, kaz – mirabelka. - 11. F. Luskač: Divná Hanákova řezba, rov – dav nahání kováře z Bavor - 12. V. Diňa: Sot, Aladin – Skotka ladí dyndy. - 13. M. Radouš: Úkol, lesani, kaprál, váha – u Kolína selka prala háv. - 14. J. Valkus: Sýr paní Ivoně dala – Srpnová neděle. - 15. D. Lančarič: Kamera, pícka, nájezd, beran – americká jezera.