Předběžné výsledky 12. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 11. kola Louskárny 2021.

 

Řešení dvanáctého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 110 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 21 řešitelů a 2 body ztráty dalších 5 luštitelů. Průměrný zisk ve dvanáctém kole byl 13,51 správně řešené hádanky. Po dvanáctém kole zůstává s plným počtem 180 řešených hádanek nadále 57 řešitelů, 179 bodů má 20 soutěžících a 178 bodů má dalších 14 luštitelů.

 

Tak nám pomalu končí ročník 2021 a začíná ročník 2022. V hodnoceném kole přinesl hned první obrázek u kreslené výměnky č. 1 problém těm, kteří nemlsají – jinak bylo tiramisu k nakousnutí. Souzvučka č. 2 připomněla současnou fotbalovou hvězdu Schicka, shodovka č. 3 ukázala, že existují i jiná pohoří než Pyreneje – ale ty se ještě místy objeví. Další hádanky potíže vesměs nedělaly – až záhadný nápis č. 10, kdy alkohol nebyl k pití a jádro bylo jen v textu naznačeno a pro jistotu i vyčísleno. Citoslovka č. 12 ukázala starou pravdu, že čas letí – a je to jedna z mála spravedlností světa, že letí všem stejně… Obměnka č. 14 měla pro jistotu náznaky přímo uvedeny a estakáda v kreslené přídavce č. 15 ukázala, jak by mohla vypadat i některá část dálnice D 1.

 

Kvalifikační body se už týkají všech řešitelů – samozřejmě pokud jsou platnými členy ČSHAK. Hranici 100 vyřešených hádanek zdolalo 163, počet přidělených kvalifikačních bodů sdělím po vyhodnocení 13. kola.

 

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení. A ať se v pohodě setkáme při řešení 1. kola louskárny.

 

Pořadí po 12. kole: 180 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 179 Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Ota, Paďour, Pešta, Pláňava, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Švub, M. Turek, J. Valkus, Vodičková, Žebrok. – 178 Bednarski, Běhal, Foltas, Lukovský, Makovník, Olyšar, Platzner, Průša, Rusá, Šuňavec, Tomášková, J. Turek, Vodáková, Wohlmuth. – 177 Kyncl, Růžičková, Varšaník. – 176 Dedková, Olšanská. – 175 Dudková, Koreneková, Mojžíš, Novák, Sedlatý, Vybíhal. – 174 Foldyna, Kotora, Zahajský. – 173 Čenovský, Hladký, Kunst. – 172 Autrata, Brychtová, Gráf, Svobodová, Urbanczyk. – 171 Němeček, Němečková. – 169 Štěrbová. – 168 Kokeš, Marková, Motyčková. – 167 Chalupa, Ryška. – 166 Humplíková. – 163 Kaipr, Vychovalý. – 162 Eliášová, Kopřiva, Valentová. – 161 Vašek. – 160 Roemer. – 157 Tomsa. – 155 Pačesová, Suchanek, Suchanková. – 152 Dub. – 148 Kadlec. – 147 Peldřimovská, Polcar. – 146 Alka. – 143 Auterský. – 139 Holátko, Navrátil. – 135 B. Valkus. – 133 Borovský. – 132 Peterka. – 131 Vlen. – 130 Gabajová, Ivánek. – 127 Hladíková. – 119 Onderek. – 116 Procházková. – 115 Málek. – 114 Skřivanová. – 111 Doležel, Chylová. – 108 Dvořák. – 107 Pařil. – 105 V. Janouch. – 104 Bartůněk, Marhoul. – 101 F. Janouch, Kudrnáč. – 85 Mlsová. – 83 Ježová. – 74 Kolomazník. – 71 Brücknerová. – 70 Růžička. – 58 Tománek. – 57 Valášek, Zámečník. – 54 Hučín. – 52 Werner.

Kurzivou je uveden řešitel, od kterého nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašle, může mu být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 12. kola: 1. O. Kmoščák: Dílek tiramisu, škrty – delikt Ira musíš krýt. - 2. F . Konečný: Darida Vašíkovy dary dává Schickovi. - 3. M. Kokeš: Milu, jelen, kapie Niny – miluje Lenka Pieniny. - 4. V. Čech: Hra, masna – harmasan. - 5. I. Husar: Konce rvu, lícíte, rutina – konzervující tekutina. - 6. P. Bohuš: Léda, konšelé – stále Dakon šelestí. - 7. M. Radouš: Banka, parasta, záviny, Zadražil – Ankara staví nádraží. - 8. M. M. Motyčková: Rot inovace stáda leká – Žerotínova cesta daleká. - 9. D. Lančarič: Mácha, punč, ovád – má chlap Uničov rád. - 10. I. Rias: Glycerin, jílec – klíče řinčely. - 11. M. Radouš: Opouští krychle puštík rychle. - 12. I. Rias: Koš, prokletí – jako šíp rok letí. - 13. V. Diňa: Hala, Čok trhal artyčoky. - 14. F. Luskač: U clony drogy, nautila, miny – cylindr gentlemana. - 15. D. Lančarič: Estakáda, lulky – pes ptáka dávil u vilky.

 


 

Řešení jedenáctého kola Louskárny 2021 došlo od 170 soutěžících, z toho 129 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 11 řešitelů a 2 body ztráty další 4 luštitelé. Průměrný zisk v jedenáctém kole byl 13,92 správně řešené hádanky. Po jedenáctém kole zůstává s plným počtem 165 řešených hádanek nadále 60 řešitelů, 164 bodů má 21 soutěžících a 163 bodů má dalších 12 luštitelů.

Řady řešitelů louskárny opustil v listopadu další dlouholetý řešitel louskárny a všestranný hádankář, člen kroužku Ostraváci Rudolf Widla. Čest jeho památce…

 

Kreslená sloučenka č. 1 nám připomněla dnes už historii, obměnka č. 4 měla raději přímo uvedený náznak. U přísuvky č. 6 jste marně hledali Pyreneje, přece jenom jsou na zeměkouli i jiné hory. Záhadný nápis č. 8 přinesl trošku dilematické řešení jádra – obepis „spatřil“ může znamenat jednak, že uviděl, ale také že viděl – prostě byly uznávány obě možnosti. U chybovky č. 10 byly uznávány všechny možnosti, odpovídající obepisu a směrnicím. Výlučka č. 14 vyžaduje trošku teorie: hodně stručně napsáno – u výlučky ve sdružovací tvorbě lze buď vylučovat z obou náznaků stejné shluky, nebo v každém z náznaků jiné shluky. Každý z náznaků ale musí být ucelený, tedy nelze v tomto případě použít v řešení Suk, tuk a vylučovat UK, druhý náznak musí být ucelený Suk u tuku – a pak se vylučuje shluk UKU. Snad jsem to moc nepomotal, vzhledem k charakteru louskárny byla tentokrát uznávána obě řešení – v náročnějších soutěžích by to neprošlo. Jinak toto kolo žádné problémy nepřineslo – a to je taky smyslem louskárny.

Kvalifikační body se už týkají všech řešitelů – samozřejmě pokud jsou platnými členy ČSHAK.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení. A ať nám nic nezkalí potěšení ze svátků vánočních a budeme moci přivítat rok 2022 ve zdraví a v pohodě.

 

Pořadí po 11. kole: 165 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Paďour, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 164 Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Makovník, Ota, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Šuňavec, Švub, J. Valkus, Vodičková, Žebrok. – 163 Bednarski, Běhal, Foltas, Lukovský, Novák, Olyšar, Průša, Rusá, Tomášková, J. Turek, Vodáková, Wohlmuth. – 162 Kyncl, Růžičková. – 161 Dedková, Mojžíš, Olšanská. – 160 Čenovský, Dudková, Foldyna, Koreneková, Sedlatý, Vybíhal. – 159 Kotora, Zahajský. – 158 Hladký, Kunst, Svobodová. – 157 Autrata, Brychtová, Gráf, Němeček, Němečková, Urbanczyk. – 155 Ryška. – 154 Štěrbová. – 153 Kokeš, Marková, Motyčková. – 152 Chalupa. – 151 Humplíková, Kaipr. – 150 Kopřiva, Vychovalý. – 148 Valentová, Vašek. – 147 Eliášová, Roemer, Varšaník. – 144 Suchanek, Suchanková. – 143 Tomsa. – 141 Pačesová. – 138 Dub, Kadlec. – 133 Peldřimovská, Polcar. – 132 Alka. – 129 Auterský. – 126 Navrátil. – 125 Borovský, Holátko. – 123 Peterka, B. Valkus. – 122 Vlen. – 121 Ivánek. – 119 Onderek. – 116 Gabajová, Hladíková. – 106 Málek. – 105 Procházková, Skřivanová. – 103 Dvořák, Chylová. – 102 Doležel. – 101 Pařil. – 99 Marhoul. – 96 F. Janouch. – 95 V. Janouch. – 93 Bartůněk. – 92 Kudrnáč. – 79 Ježová. – 74 Mlsová. – 69 Kolomazník. – 67 Brücknerová. – 63 Růžička. – 54 Valášek. – 52 Zámečník. – 51 Tománek. – 50 Werner. – 40 Fronk, Hučín.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 11. kola: 1. A. Říha: Cín, kalina, šik, liči – cinkali naši klíči. - 2. F. Konečný: Ňadro, klišé dní – nad roklí sedni. - 3. M. Kokeš: Malta je milá, tank, čelo – Altajem Ilavan kráčel. - 4. I. Husar: Sketa s kokilou – skotská kolie. - 5. V. Čech: Pod trámem, vejce, v úvalu – tramvaje couvaly. - 6. M. Kokeš: Salta, malpy – s Altajem Alpy. - 7. M. Radouš: Údobí, Krasin, horko, tváře – dobírá si Nor kováře. - 8. D. Lančarič: Nářky živitelky za Ruzyní – narcisy uviděl císař v síni. - 9. D. Lančarič: Mámě stýská se, máty – má městys kasematy. - 10. M. Radouš: Trápí obrna u tújí krávu – trampi do Brna putují k ránu. - 11. M. M. Motyčková: Stáje, hra – čistá je hrazda. - 12. D. Lančarič: Pasivita Nadala – Pisa vítala Dána. - 13. O. Kmoščák: Španělé čilí špatně léčili. - 14. J. Hučín: Mazda vzdala, Suk u tuku – Má vlast. - 15. I. Rias: Vodky, níže tři latě – s vévodkyní žena šetřila tě.