Předběžné výsledky 2. kola Lázeňských oříšků 2020/21

 

výsledky 2. kola LO 2020/21

 

Hádanky – 2. kolo

15 bodů - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo, Jakubček Igor, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Makovník Ján, Marešková Jana, Ota Václav, Pavelka Jan, Samec Peter, Šuňavec Ivan, Turek Ján, Turek Miroslav, Valkus Jaroslav, Vodičková Jana, Žačok Radoslav; 14 - Bohuš Peter, Jalůvka Rostislav, Karpíšek Jaroslav, Lustyková Jitka, Pešta Jiří, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Štefek Petr, Varšaník Štefan; 13 -  Lukovský Daniel, Rusá Dagmar, Urbánek Petr; 12 - Roemer Ivan; 11 - Vagaiová Dana; 10 - Novák Robert; 0 - Platzner Igor.

Hádanky – po 2. kole

30 bodů - Červeňáková, Fišbach, Husar, Járová, Jemelík, Kmoščák, Kousal, Kovářová, Kožušník, Makovník, Marešková, Ota, Pavelka, Šuňavec, Turek J., Turek M., Valkus, Vodičková, Žačok; 29 - Bezděk, Bohuš, Borkovský, Drdel, Haman, Jakubček, Jalůvka, Karpíšek, Radouš, Říha, Samec, Štefek; 28 - Lustyková,  Rusá, Urbánek; 27 - Lukovský, Roemer, Varšaník; 25 - Novák, Vagaiová; 14 - Pešta, Platzner.

 

2. kola nového ročníku se zúčastnilo opět 40 soutěžících, jeden řešení nezaslal, naopak jeden se zapojil dodatečně. 25 řešitelů vyřešilo všechny hádanky. Někteří př. ze Slovenska doplatili na odlišnou gramatiku, tyč byla zkorodovaná, nikoli skorodovaná. Další řešitelé doplatili na drobné překlepy. Přesto získali všichni dvojciferný počet správně vyřešených hádanek. A uvidíme, jak vám půjdou hádanky z AS/2020.

 

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Křížovky – 2. kolo

0 ztrátových bodů - Bonaventura David, Bonaventura Štěpán, Borkovský Ladislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Pavelka Lubomír, Sebera Břetislav, Sklenka Marián, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 - Járová Jana, Makovník Ján, Říha Antonín, Šuňavec Ivan, Turek Ján, Vašinka Jan; 3 - Dedera František, Godalová Marta, Havel Jan, Ryška Jaroslav; 4 - Kučírek Petr; 5 - Šebesta Stanislav, Valíček Petr; 7 - Gášek Josef,  Kučera Josef; 15 - Auterský Pavel;  21 - Lustyková Jitka; 37 - Dostál Vlastimil; 64 - Novák Robert; 100 - Čenovský Jiří, Hlavatý Josef.

Křížovky – po 2. kole

0 ztrátových bodů - Bonaventura, Bonaventura, Borkovský, Drdel, Gašparín, Haman, Husar, Jaroš, Jemelík, Karpíšek, Kopřiva, Mikuš, Nack, Ota, Pavelka, Sebera, Sklenka, Štefek, Turek M., Urbánek, Vojník, Žačok; 1 - Makovník, Říha, Šuňavec, Vašinka; 2 - Járová;  3 - Turek J.; 4 - Ryška; 5 - Dedera, Valíček; 7 - Godalová, Kučírek, Šebesta; 8 - Havel; 9 - Kučera; 10 - Gášek; 17 - Auterský; 34 - Lustyková; 55 - Dostál; 103 - Čenovský, Hlavatý; 123 - Novák.

 

2. kolo křížovkářské soutěže zaslalo celkem 41 řešitelů, 22 řešitelů si s křížovkou poradilo bez ztráty kytičky.  Původně jich bylo jen 21, ale nakonec jsem musela upravit počty chyb několika řešitelům. Bylo uznáno řešení RE i RA x TÝM VJECÉJ i TÝM VJACÉJ. Nejčastěji se chybovalo u cvalíka (správně CAN) a slovenští přátelé ve slově křesťan (správně KOJ). Za nevypsání a nevyznačení tajenky jsem připisovala po 5 bodech. Dotazy na prameny:

dosti dobrý - Machek str. 414

rakouský kuželkář - ETV 1/294

německy heřmánek - Machek, heslo rmen, str. 512

obor učitelství - Hubáček

Hranice Riky - Knappová 2 (Ulrika)

 

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Logika – 2. kolo

20 bodů - Bezděk Karel, Brož Bohumil, Haman Petr, Husar Ivo, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kučírek Petr, Matějková Martina, Pavelka Lubomír, Plachý Bohuslav, Sedláčková Pavla, Šebesta Stanislav, Turek Miroslav, Vodičková Jana; 19 - Dortová Zuzana, Makovník Ján, Šuňavec Ivan, Vacek Vladimír; 18 - Dedková Iveta, Milka Dalibor, Pech Ladislav, Turek Ján; 16 - Spáčil Jiří; 11 - Cily Imrich; 0 - Buchta Karel.

Logika – po 2. kole

40 bodů - Bezděk, Brož, Haman, Husar, Jemelík, Kučírek, Matějková, Plachý, Sedláčková, Turek M., Vodičková; 39 - Járová,  Šebesta; 38 - Kmoščák, Makovník, Milka, Šuňavec; 37 - Pech, Turek J.; 36 - Dortová, Vacek; 34 - Dedková; 32 - Pavelka; 30 - Cily, Spáčil; 20 - Buchta.

 

15 logiků si připsalo 20 bodů za správné řešení všech devíti úloh. Chybovalo se málo, ale přece jen. U pyramid byly body jen za autorské řešení, ne za ty, které nesplňovaly zadání (neopakovat číslo z vrcholu, nejnižší součet ve spodní řadě), 1x nebyla správně zeď (chyběla jedna dvojice čísel), 2x byl nesprávně věk (nebo chyběl věk otce). Občas se objevil problém s odmocninami (odmocninu z 12 jsem jako 2x odmocninu ze 3 uznala). Př. Buchta se tohoto kola pro nemoc nezúčastnil, přeji mu, aby byl zase fit a zdárně zdolal 3. kolo.

 

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Potěšilo mě, že vzrostl počet soutěžících, kteří luští všechny tři kategorie.

 

Věra Kučavová