Předběžné výsledky 2. kola Louskárny 2019

 

Níže je ponechána i zpráva po 1. kole ročníku 2019.

 

Řešení druhého kola Louskárny 2019 došlo od 185 soutěžících, z toho 120 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 19 řešitelů a 2 body ztráty dalších 6 luštitelů. Průměrný zisk v druhém kole byl 13,41 správně řešené hádanky. Po druhém kole zůstalo s plným počtem 30 bodů stále 115 řešitelů, 29 bodů má 14 borců a 28 bodů dalších 8 luštitelů.

 

Poté co bylo první kolo nazváno některými řešiteli za obtížné, přichází toto kolo, které ale bylo ztíženo pracemi kolegů z autorské soutěže. Ale zpět k druhému kolu. U výlučky č. 3 dělal kupodivu obtíže všeobecně známý Einstein. U ráčku č. 4 byl uznáván každý slovosled, který odpovídal způsobu tvorby. U sloučenky č. 8 byl použit méně spisovný nicméně možný tvar lesíku. Pořadovka č. 10 umožnila kromě autorské Evy použití i Ivy v kombinaci s umdlíváním. Chybovka č. 11 zamotala hlavu řadě řešitelů, za což se hluboce omlouvám – ale stejně to vedení ligy Baníku ze srdce přeji. U odsuvky č. 12 mohl být různý plod, umožňující vyřešení jádra, obměnka č. 13 s přímo uvedenými náznaky taky řešitele trochu potrápila. Takže nezbývá než všem popřát tradičně zdraví, štěstí, pohodu nejen při luštění, ale i v osobním životě, ať nám hádanky přinášejí i nadále radost a potěšení.

 

Pořadí po 2. kole: 30 Ambrož, Auterský, Bednarski, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Brychtová, Bulín, Čech, Čenovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Dudková, Durdilová, Feler, Fišbach, Foldyna, Foltas, Gašparín, Gonda, Haman, Hladký, Horáčková, Horák, Hošková, Hroneš, Husar, Jakubček, Jalůvka, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Kotora, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kubíček, Kučavová, Kupka, Kušnír, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Maršál, Matesová, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Němeček, Němečková, Nepimach, Novák, Olšanská, Olyšar, Ota, Paďour, J. Pavelka, L. Pavelka, Peldřimovská, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Práger, Prošek, Rádl, Radouš, Rias, Roemer, Rusá, Růžičková, Rybář, Řičánek, Říha, Samec, Samuelová, Schmidová, Skopcová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Tomášková, Tomsa, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, J. Valkus, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Wohlmuth, Zahajský, Zedníček, Zügler, Zvolánek, Žebrok. – 29 Gráf, Kokeš, Kunst, Kurečková, Marková, Mojžíš, Moravcová, Motyčková, Rambousková, Sedlatý, Svobodová, Šťastná, Švub, Valentová. – 28 Ivánek, Járová, Kaipr, Sloboda, Štěrbová, Varšaník, Vašek, Vychovalý. – 27 Běhal, Kopřiva, Kudrnáč, Mojžíšek, Onderek, Polcar, Ryška, Šatura, B. Valkus. – 26 Eliášová, Průša. – 25 Alka, Diňa, Knotek, Suchanek, Suchanková. – 24 Kadlec. – 23 Borovský, Gabajová, Hladíková, Marhoul, Pačesová, Pavlík. – 22 Bezpalec. - 21 Dub, Holátko. – 20 V. Janouch, Malúšek, Mlsová, Procházková. – 18 Brücknerová, F. Janouch, Peterka, Valášek. – 17 Bartůněk, Chylová, Kolomazník, Vlen. – 16 Koreneková. – 15 Hugová, Růžička. – 14 Ježová, Pařil. – 13 Málek. – 12 Zámečník. – 11 Dvořák. - 8 Mičinský. – 7 Š. Mach.

Druhé kolo obeslali všichni řešitelé kola prvního, navíc byli zařazeni další 2 řešitelé, kteří řešení poslali po uzávěrce kola. Všem tedy patří velký dík.

 

Řešení 2. kola: 1. A. Říha: Osidla, loupák, křížek – sídlo u Paříže. - 2. B. Kousal: Taj, Rakušanka – Ota Jirák u Šance. - 3. I. Roemer: Einstein, starosta, nemám Nema – strom. - 4. D. Lančarič: Spor doma mám o drops. - 5. D. Lančarič: Marodí často Jitka, dymián – má rodička stají tady maní. - 6. D. Lančarič: Šel daleko Noll, miska – šedá ekonomika. - 7. J. Hora: Ruka našeho ministra – Rakušané honí mistra. - 8. M. M. Motyčková: Malé vůle, siku má lev u lesíku. - 9. M. Kokeš: Ústí, kotě, čnělka – u štik otec nelká. - 10. J. Hora: Stod, vakuum, Eva – sto diváků umdlévá. - 11. M. Kokeš: Braník vedle lihu – Baník vede ligu. - 12. F. Janouch: Slíva, šneček – lívaneček. - 13. F. Luskač: Nápory stáří, lenivost – neprůstřelná vesta. - 14. L. Borkovský: Doorá Korint – koordinátor. - 15. L. Borkovský: Bolek Polívka, Remal – oblek v poli Karel má.

 


 

Řešení prvního kola Louskárny 2019 došlo od 183 soutěžících, z toho 131 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 13 řešitelů a 2 body ztráty dalších 10 luštitelů. Průměrný zisk v prvním kole byl 14,02 správně řešené hádanky, což svědčí o náborovosti úvodního kola – i když si to řada řešitelů asi nemyslí.

Tak nejprve slíbené statistické údaje: Po vyřazení 7 mistrů mladších 60 let zůstalo 156 řešitelů se 100 a více vyřešenými hádankami. Z nich 15 na kvalifikační body nedosáhlo. 141 řešitelů bylo v zisku kvalifikačních bodů úspěšných a získalo 1 až 5 kvalifikačních bodů. Celkový počet získaných kvalifikačních bodů za řešení hádanek za louskárnu 2018 činí 366. Řešení letošního prvního kola bylo vesměs zasláno elektronicky, tradiční poštou došlo ještě 13 řešení. Řešitelé přes počítač mají možnost okamžitého ověření toho, že řešení v pořádku došlo.

U háčkovky č. 3 byla uznávána různá řešení, odpovídající obepisu. Shodovka č. 6 řadu řešitelů potrápila asi podobně, jako uvedené vyšetření – kdo nemusí, ať je rád. Pyreneje u dalších hádanek se staly oblíbeným pohořím, ještě se s nimi určitě setkáte – zato s nejedlým pyré už snad ne. Na posunce č. 8 ztratilo několik řešitelů body, přísuvka č. 15 s přisouvanými řeckými písmeny nedělala problémy těm, kteří četli tento průvodní text.

Předkládané hádanky dalšího kola z autorské soutěže, pokud vás kolegové potrápí, já si myji ruce. Takže nezbývá než všem popřát tradičně zdraví, štěstí, pohodu nejen při luštění, ale i v osobním životě, samé úsměvy kolem sebe a ať se všem daří, na co sáhnou – a ještě přání – ať nám hádanky přinášejí i nadále radost a potěšení. A pokud se někdo v tabulce nenašel, ať se brzy ozve – mohlo dojít k nedopatření na obou stranách a řešení může být samozřejmě zpětně uznáno.

 

Pořadí po 1. kole: 15 Ambrož, Auterský, Bednarski, Běhal, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Brychtová, Bulín, Čech, Čenovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Dudková, Durdilová, Eliášová, Feler, Fišbach, Foldyna, Foltas, Gašparín, Gonda, Haman, Hladký, Horáčková, Horák, Hošková, Hroneš, Husar, Ivánek, Jakubček, Jalůvka, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Kokeš, Konečný, Korčák, Kotora, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kubíček, Kučavová, Kudrnáč, Kunst, Kupka, Kušnír, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Marková, Maršál, Matesová, Mikšík, Mixová, Mojžíš, Moravcová, Morawková, Moskalová, Motyčková, Němeček, Němečková, Nepimach, Olšanská, Olyšar, Ota, Paďour, J. Pavelka, L. Pavelka, Peldřimovská, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Polcar, Práger, Prošek, Rádl, Radouš, Rambousková, Rias, Roemer, Rusá, Růžičková, Rybář, Řičánek, Říha, Samec, Samuelová, Sedlatý, Schmidová, Skopcová, Struňák, Svobodová, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Šťastná, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, Tomsa, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, Valentová, J. Valkus, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Wohlmuth, Zahajský, Zedníček, Zügler, Zvolánek, Žebrok. – 14 Gráf, Kadlec, Kaipr, Kopřiva, Onderek, Pavlík, Ryška, Sloboda, Suchanek, Suchanková, Šatura, Vašek, Vychovalý. – 13 Alka, Borovský, Járová, Knotek, Marhoul, Mojžíšek, Procházková, Štěrbová, B. Valkus, Varšaník. – 12 Bezpalec, Diňa, Dub, Gabajová, Hladíková, Kolomazník, Pačesová, Průša. – 11 Brücknerová, Chylová, F. Janouch, Peterka. – 10 V. Janouch, Koreneková, Malúšek, Vlen. – 9 Bartůněk, Dvořák, Holátko, Hugová, Málek, Mlsová, Pařil, Valášek. – 8 Ježová. – 7 Růžička, Zámečník. – 6 Š. Mach. – 5 Mičinský.

Řešitelé, kteří nejsou uvedeni a pošlou kopii svého řešení, mohou být dodatečně do tabulky zařazeni.

 

Řešení 1. kola: 1. I. Rias: Prs, tác, Havel, kočí – prý strach má velké oči. - 2. B. Korčák: Po klekání balustráda – pole kanibalů strádá. - 3. K. Hroneš: Nad řešetem pár – nadře se tempař. - 4. P. Bohuš: Barbados, sup lítal – barda boss uplatil. - 5. F. Janouch: Tereza, vánky – dobře znáte rezavé červánky. - 6. F. Konečný: Kolo, nos, kopie kolonoskopie. - 7. A. Říha: Pyreneje, dlask, otka – pyré nejedla Skotka. - 8. D. Lančarič: Sutí kazatel utíká za Telč. - 9. F. Janouch: Aspik, klenec – spiklenec. - 10. F. Janouch: Vor s košilí – Bavorsko šílí. - 11. E. Pláňava: Máslo, elán u braky – málo slané buráky. - 12. O. Kmoščák: Pyreneje, dláto, várnice – pyré nejedla továrnice. - 13. D. Lančarič: Usazenina, sestra šílí – USA ženy naše strašily. - 14. D. Lančarič: Želatina u díla – manžela tinama nudila. - 15. M. Radouš: Mindanao, sila – etamín Dana orosila.