Předběžné výsledky 3. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2024

 

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O 3. KOLE

Řešení 3. kola MLSKu poslalo 16 kroužků. Definitivně se rozhodl nepokračovat v soutěži kroužek Krušnohor, Pašáci a Rychtáři uvedli, že si dávají jedno kolo přestávku. Vedoucí skupina, luštící bez ztrátových bodů, se zredukovala na 5 kroužků. V křížovce byly 3 drobné chytáčky. Okusit neexistující jedlou houbu bedlák (C/4) nechtěl nikdo. Jako mírně jedovaté se ukázaly být enzymy. Nešlo luštit LAKTASA (6/1), protože pak by se v křížovce vyskytoval dvakrát výraz KUTAN ((R/1 a P/2). Správné řešení je proto LAKKASA (Pech) Nejvíce ale vypekl s pořadím středověký řemeslník CALETNÍK (Z/1). Nahradit ho KARETNÍKEM asi nejde, aspoň já  jsem karetníka nikde nenašel. Pokud se to někomu z postižených podaří a navíc doloží tvar KASULA (A/1) pro ornát, budu muset předběžné hodnocení 3. kola přepracovat. Výrazy 2/1 PLETKA a Y/1 PLAMPAČI jsou v SSJČ.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradeční votroci, Hutníček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Podskalácí, Torysek, Valaši. – 1: Samotář, Šíravan. – 3: Ječmínek. – 4: Lázeňáci, Tatranec, Žilinci. – 29: Kokos. – 100: Pašáci, Rychtáři.

 

POŘADÍ po 3. KOLe

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Podskaláci. – 1: Hradečtí votroci, Hutníček, Samotář, Torysek, Valaši. – 2: Šíravan. – 3: Ječmínek. – 6: Lázeňáci. – 7: Tatranec. – 13: Žilinci. – 49: Kokos. – 106: Rychtáři. – 114: Pašáci.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):

Samotář – 1. ztr.b. – políčko b/1 – místo casulE patří casulA

Šíravan – 1 ztr. b. – políčko R/6 – místo lakTasa patří lakKasa

Ječmínek – 3 ztr. b. – místo karetník patří caletník (Z/1)

Lázeňáci – 4 ztr. b.  – místo karetník patří caletník (Z/1)

Tatranec – 4 ztr. b. – KARETNÍK, LAKTASA

Žilinci – 4 ztr. b. – místo karetník patří caletník (Z/1), místo KUTEK(P2) patří KUTAN

Kokos – nevyplněná políčka

Stanislav Bulín