Předběžné výsledky 3. kola NKM 2018

 

Ve 3. kole Nolčovy křížovkářské maturity 2018 pokračovalo 20 soutěžících, tedy ubyli další tři borci. Jistou kuriozitou je, že ačkoliv ani jedno ze zaslaných řešení se neshodovalo s řešením autorským, jako správná byla ohodnocena řešení 12 řešitelů. (Při tvorbě jsem na rozdíl od všech ostatních přehlédl existenci citoslovce JUHU - 34/6). Další kuriozitou je, že se ukazuje, že pro hodně řešitelů není často až takový problém křížovku správně vyřešit, jako správně a bez chyby řešení zapsat. V tomto kole se chyb v zápise zřejmě správně vyluštěné křížovky dopustili až tři renomovaní řešitelé (jeden opominul zakreslit linku mezi sloupci 27-28 v řádcích d-j, druhý nepodbarvil znak "B" v pozici P/13-14, třetí poslal řešení, ve kterém se některé pasáže křížovky objevují dvakrát a pole e/37-38, c/46-47 a e/47-48 jsou jednou podbarvena a podruhé ne).

Skutečné chyby se vyskytly zejména v těchto pasážích: Neobjevení lokalizace skryté tajenky VLACH. Zdánlivě samozřejmá italská herečka MASINA 28/4 k cíli nevede a Vlacha poodhaluje jen méně známá MORANA. Neochucení nápoje z mléka kořením 23/3 vedlo až ke 4 ztrátovým bodům, protože KEFÍR nebývá ochucen, kdežto KAFIR ano,  

Prameny k některým výrazům: D/3 kasan (Pech/353), F/2 serir (Valíček/55), N/3 kukvík (BOT/70), S/4 Bariba (CJC2/840), 23/3 kafir (Nový enc. slovník gastronomie 2/199), 28/2 Mervin (Knapová 1987/127), 28/4 Morana (fdb.cz/lidi/187992-eleonora-morana.html), 33/5 Wallin (Sokol-OH novověku/140).

VÝSLEDKY 3. KOLA 

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Juráň, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sýkora, Vašinka, Vojník. – 1:  Mikuš. – 3: Jaroš. – 5: Járová. – 6: Pětibojař. – 14: Kopřiva, Sklenka. – 15: Bonaventura Š. – 16: Bonaventura D.    

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Juráň, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Vojník.– 1: Mikuš, Pavelka, Vašinka. – 3: Gašparín, Jaroš, – 6: Pětibojař. –  8: Járová.21: Sklenka. – 24: Bonaventura Š. – 25: Bonaventura D.  – 27: Kopřiva.

Vše k 3. kolu včetně jeho řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.