Předběžné výsledky 4. kola Lázeňských oříšků 2019/20

 

výsledky 4. kola a celkové pořadí LO 2019/20

 

Hádanky – 4. kolo

15 bodů - Bezděk Karel, Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Haman Petr, Husar Ivo, Jakubček Igor, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Marek Daniel, Marešková Jana, Ota Václav, Paďour Peter, Pavelka Jan, Říha Antonín, Samec Peter, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valkus Jaroslav, Varšaník Štefan, Žačok Radoslav; 14 - Fišbach Milan, Jalůvka Rostislav, Karpíšek Jaroslav, Radouš Miroslav; 13 - Rusá Dagmar; 12 - Roemer Ivan, Vodičková Jana; 8 - Vagaiová Dana.

 

Hádanky – po 4. kole

60 bodů - Červeňáková, Drdel, Husar, Jakubček, Jemelík, Kmoščák, Kousal, Kovářová, Kožušník, Marek, Marešková, Paďour, Pavelka, Říha, Štefek, Turek, Valkus, Žačok; 59 - Jalůvka, Járová, Karpíšek, Radouš, Samec, Urbánek, Varšaník; 58 - Fišbach, 57 - Haman, Ota; 56 - Bezděk; 51 - Roemer; 50 - Rusá;  44 - Vagaiová; 43 - Vodičková.

 

Hádankářskou soutěž dokončilo 33 řešitelů z původních 35, 18 vyřešilo všech 15 hádanek. Několik řešitelů chybovalo háčkovce (šlamastika), někteří neznali Tuska. V hádance č. 12 jsem  uznávala pouze pěvce šámu. Poslední kolo žádné velké změny nepřineslo, s plným počtem bodů došlo do cíle 18 borců.

 

Řešení 4. kola je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Křížovky – 4. kolo

0 ztrátových bodů - Bulín Stanislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Husar Ivo, Jaroš Jaroslav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Říha Antonín, Sebera Břetislav, Štefek Petr, Urbánek Petr, Vašinka Jan, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 – Bonaventura David, Havel Jan, Karpíšek Jaroslav, Pláňava Eduard, Sklenka Marián; 2 - Bonaventura Štěpán; 3 - Gášek Josef; 6 - Ryška Jaroslav; 7 - Auterský Pavel, Kučírek Petr; 22 - Dostál Vlastimil. 

 

Křížovky – po 4. kole

0 ztrátových bodů - Bulín, Gašparín, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Sebera, Štefek, Vašinka, Vojník, Žačok; 1 - Husar, Nack, Říha; 2 - Bonaventura D., Járová, Karpíšek, Ota, Sklenka;  3 - Bonaventura Š; 4 - Drdel; 5 - Urbánek; 9 - Havel,  Ryška; 12 - Auterský, Gášek; 14 - Pláňava; 18 - Kučírek; 55 - Dostál.

 

Z původních 38 řešitelů dokončilo 4. kolo křížovkářské soutěže 29, 18 řešilo s 0 ztr. b. Původně bylo nulových o pět méně, ale jak jsem psala minule, řešitelé jsou koumáci, takže jsem nakonec vedle autorského CHCEŤ uznávala i  CHŤEŤ. Pouze několika řešitelům se nepodařilo nalézt skrytou tajenku ROFL (= velká legrace - počáteční písmena neologizmů v jednotlivých kolech). Chybovalo se málo, občas chyběla čárka nebo háček. Celou soutěží prošlo bez ztráty kytičky jedenáct borců.

 

Řešení 4. kola je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Logika – 4. kolo

18 bodů - Bezděk Karel, Brož Bohumil,  Dortová Zuzana,  Haman Petr, Husar Ivo, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich,  Konečný Jiří, Kučírek Petr, Marek Daniel, Milka Dalibor, Pech Ladislav, Sedláčková Pavla, Spáčil Jiří, Šebesta Stanislav, Vodičková Jana; 17 - Cily Imrich; 16 - Buchta Karel; 11 - Mareš Tomáš.

 

Logika – po 4. kole

103 bodů - Milka; 102 -  Brož; 100 - Jemelík; 99 - Husar, Marek; 98 - Sedláčková; 94 - Dortová, Šebesta; 89 - Járová,  Kučírek; 88 - Haman;  86 - Bezděk;  84 - Cily, Konečný; 82 - Pech; 63 - Spáčil; 62 - Buchta; 52 - Vodičková; 49 - Kmoščák; 11 -  Mareš.

 

Zatímco ve 3. kole změřilo své síly 19 logiků, v posledním kole jich bylo o jednoho víc, tedy 20. Úkoly byly dobře řešitelné, pouze tři soutěžící nedosáhli na plný počet 18 bodů. Jednou nebyla u úlohy č. 8 dodržena podmínka, že se stejná čísla nesmí dotýkat ani rohy. Optimizéry v minulém kole rozhodly o pořadí  na čelních místech již dříve,  takže pořadí se měnilo jen nepatrně. V této soutěži jako jediné obsadili první tři místa "sólisté".   

 

Řešení 4. kola je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

                                                     

Nepsané soutěže všestrannosti se zúčastnili 3 řešitelé a podle umístění v jednotlivých soutěžích  se seřadili v pořadí Vladimír Jemelík, Ivo Husar a Jana Járová - blahopřeji.

 

26. ročník Lázeňských oříšků skončil, blahopřeji všem, kteří soutěž dokončili. A budu se těšit na vaše řešení v novém ročníku, který začne 1. 6. 2020.

 

Věra K.