Předběžné výsledky 4. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 3. kola Louskárny 2021.

 

Řešení čtvrtého kola Louskárny 2021 došlo od všech 177 soutěžících, z toho 113 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 19 řešitelů a 2 body ztráty dalších 11 luštitelů. Průměrný zisk ve čtvrtém kole byl 13,69 správně řešené hádanky. Po čtvrtém kole zůstává s plným počtem 60 řešených hádanek 80 řešitelů, 59 bodů má 19 soutěžících a 58 bodů má dalších 12 luštitelů.

Příroda začala ukazovat svoji přívětivější tvář, koronavirus snad také podle oficiálních zpráv ustupuje, hádanky v louskárně ale zůstávají. Kreslená obnažka č. 1 po opravě obrázků snad problémů moc nenadělala – snad jen v tom, že 3. pád jednotného čísla má tvary mi nebo mně, nikoli mě. Zato nečekaně udělala řešitelům problémy výlučka č. 4 – v řešení prvního náznaku muselo těch „ma“ být víc – má (moje) máma (matka) má (nese) másla (více tuku). Dále až snad tónovka č. 7 zadržela někoho, kdo hledal jako hory obvyklé Pyreneje – a ony to byly Rodopy. Pyreneje se objevily v obměnce č. 11, kde se ale ztrácely body na posledním náznaku „teroru óda“ – přece jenom hrůzovláda v obepisu je jednoznačně teror. Lehká záludnost, hodná spíš bystřiny, se objevila v pádovce č. 12 z autorské soutěže – tučná čárka udělala svoje. Víc ale zaráží, že řada řešitelů si stále neosvojila základní pravidlo pádovky – náznaky se vždy píší ve tvaru, který odpovídá obepisu. Jediná výjimka je u kreslené pádovky, kdy lze náznaky uvést jak v 1. pádu, tak i v různých pádech podle situace na obrázku – ale vždy musí dojít při přechodu do jádra ke změně pádu. Ňadra se v tomto kole opět nevyskytla a ani v dalších kolech se nechystají.

Všem patří velký dík za účast na soutěži, epidemiologická situace se začíná stabilizovat, tak ať nám slouží zdraví, jarní pohoda a ať nám luštění přináší jen potěšení.

 

Pořadí po 4. kole: 60 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Burda, Čech, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Haman, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Olyšar, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Pláňava, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, J. Turek, M. Turek, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Wohlmuth, Zedníček, Zelíková, Zvolánek, Žebrok. – 59 Bednarski, Běhal, Dedková, Dudková, Foltas, Gonda, Hroneš, Kupka, Mojžíš, Novák, Platzner, Prošek, Průša, Rusá, Skopcová, Švub, Tomášková, J. Valkus, Vodáková. – 58 Čenovský, Foldyna, Gráf, Kyncl, Němeček, Němečková, Olšanská, Růžičková, Sedlatý, Svobodová, Varšaník, Vybíhal. – 57 Auterský, Eliášová, Chalupa, Kokeš, Kotora, Marková, Motyčková, Onderek, Ryška, Suchanek, Suchanková, Urbanczyk, Vychovalý, Zahajský. – 56 Koreneková, Kunst, Peldřimovská, Štěrbová, Valentová, Vašek. – 55 Alka, Humplíková, Mojžíšek, Roemer. – 54 Autrata, Hladký, Kaipr, Kopřiva, Pačesová. – 53 Brychtová, Tomsa. – 52 Kadlec. – 51 Hladíková. – 49 Dub, Peterka. – 48 Borovský, Navrátil, Polcar. – 46 Holátko, Ivánek, B. Valkus. – 45 Kudrnáč. – 44 Vlen. – 43 Brücknerová. – 42 Doležel, Pařil. – 41 Bartůněk, Skřivanová. – 40 Procházková. – 39 Chylová. – 38 Gabajová, V. Janouch. – 37 Málek. – 36 Marhoul. – 35 Dvořák, F. Janouch. – 33 Růžička. – 32 Fronk. – 27 Ježová. – 26 Tománek. – 24 Valášek. – 23 Kolomazník, Mlsová. – 22 Werner. – 21 Zámečník.

Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 4.kola: 1. S. Bulín: Truskavec, uzemnění, bočníky – Ruska veze mně nočník. - 2. J. Kadlec: Alka, tance, skon – bral kapitán celaskon. - 3. J. Kadlec: Vepři, teletník, obora – nepřítele trikolóra. - 4. F. Luskač: Má máma má másla, máti tik – slamák. - 5. V. Pařil: Tatami mi dá Dana na tamtam. - 6. P. Bohuš: Kapučíno šifranta – kapuci nosí Franta. - 7. V. Diňa: Maro, pýr, Bán – má Rodopy rád Urban. - 8. D. Janek: Havaj, u jezu poletucha, lípy – havaruje Tupolev u chalupy. - 9. M. Radouš: Říjen, údolí, zeman – přijedu do Le Mans. - 10. O. Kmoščák: Protest Ameriky – potrestáme Irky. - 11. V. Čech: Porýní, jámy, teroru óda – Pyreneje má autor rád. - 12. O. Kmoščák: Panice, pilich, trnku, čárka – páni koupili chatrné kočárky. - 13. Z. Kadlecová: Bylina, kameraman, Tivoli – bílý náramek amanti loví. - 14. M. Kožušník: Vodní pólo pedel hraje – voní pole podél háje. - 15. D. Lančarič: Kukla, stovka, Krampol, máky – u Klatov kárám Poláky.

 


 

Řešení třetího kola Louskárny 2021 došlo od 175 soutěžících, z toho 94 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 22 řešitelů a 2 body ztráty dalších 19 luštitelů. Průměrný zisk v třetím kole byl 13,23 správně řešené hádanky. Po třetím kole zůstává s plným počtem 45 řešených hádanek 90 řešitelů, 44 bodů má 17 soutěžících a 43 bodů má dalších 13 luštitelů.

Vítězné hádanky z autorské soutěže trošku potrápily, ale pěkně od začátku. Kdo v kreslené záměnce č. 1 poznal, že uvedené kroužky jsou z Moravy, poznal i ptáka. Přídavka č. 2 odváděla pozornost na bývalého premiéra, člověk se jménem Milota byl známý jako básník atd., ale taky je to mužské křestní jméno. Záměnka č. 3 udělala problémy řadě řešitelů – v jádře muselo být dodá, jinak by nebyla v prvním náznaku záměna. Vítězná přídavka č. 5 vyžadovala v jádře výraz jižněji, nestačilo pouhé jižně. Výlučka č. 9 využila možnost tvorby, při které se vylučuje ze všech náznaků stejný shluk. Za flákanec v obnažce č. 10 se omlouvám, hádanka byla vytvořena pod vlivem emocí při sledování poslanecké sněmovny – slibuji, že se budu snažit nedávat politiku do hádanek. Další hádanka z autorské soutěže, záhadný nápis č. 11, zavinila ztráty bodů – Rodopy jsou hory, Rodopi je město v nich, v jádře muselo být dobyde – někdy uváděné dobude nemělo jak to U vytvořit. Záložník Masopust v citoslovce č. 14 je slavná osobnost českého i československého fotbalu, snad i mladší generaci ještě jako legenda něco říká, zato Núbijec udělal několika řešitelům vrásky na čele. Nakreslená latimérie v posunce č. 15 završila třetí louskárenské kolo. Ňadra se v tomto kole už nevyskytla.

Všem patří velký dík za účast na soutěži, zatím je to i nadále jedna z mála možností, jak se zapojit do hádankářského dění. A opět jako minule všem nám přeji brzké zdolání koronaviru, moc a moc zdraví a jarní pohody. Ať nám luštění přináší jen potěšení.

 

Pořadí po 3. kole: 45 Ambrož, Auterský, Bednarski, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Burda, Čech, Červeňáková, Diňa, Drdel, Dudková, Feler, Fišbach, Foldyna, Haman, Horáčková, Horák, Hošková, Hroneš, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Novák, Olyšar, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Pláňava, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, J. Turek, M. Turek, J. Valkus, Varšaník, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Wohlmuth, Zedníček, Zelíková, Zvolánek, Žebrok. – 44 Běhal, Dedková, Foltas, Gonda, Gráf, Kupka, Mojžíš, Peldřimovská, Platzner, Prošek, Průša, Rusá, Růžičková, Skopcová, Urbanczyk, Vodáková, Zahajský. – 43 Alka, Čenovský, Chalupa, Kokeš, Kyncl, Marková, Motyčková, Němeček, Němečková, Olšanská, Sedlatý, Svobodová, Štěrbová, Valentová, Vybíhal. – 42 Eliášová, Koreneková, Kotora, Mojžíšek, Onderek, Ryška, Suchanek, Suchanková, Tomsa, Vychovalý. – 41 Hladíková, Hladký, Humplíková, Kunst, Pačesová, Vašek. – 40 Brychtová, Kaipr, Roemer. – 39 Autrata, Kopřiva. – 38 Kadlec. – 37 Borovský, Peterka. – 36 Holátko, Navrátil, Polcar. – 34 Dub, Ivánek. – 33 Brücknerová. – 32 Bartůněk, Skřivanová, B. Valkus. – 31 Pařil. – 30 Doležel, Vlen. – 29 Chylová. – 28 Málek, Procházková. – 27 Fronk, V. Janouch, Marhoul, Růžička. – 25 Dvořák, Gabajová, F. Janouch. – 23 Ježová. – 21 Tománek, Valášek. – 19 Kolomazník. – 16 Werner, Zámečník. – 14 Mlsová. – 13 Kudrnáč. – 12 Mičinský.Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud řešení dodatečně zašlou, může jim být zpětně započteno.

 

Řešení 3. kola: 1. A. Říha: Zorav, svetřík, roušky – moravské tři kroužky. - 2. D. Janek: Schod, slota – schvaloval demise Milota. - 3. Z. Kadlecová: Podagra, šekel, Kypr, stany – dodá Grace Kelly prsteny. - 4. M. Radouš: Lokál, ovčín, slza, tank – mloka lovčí nesl z altánku. - 5. J. Kadlec: Lena, tažně – ledy na Dyji tají jižněji. - 6. D. Lančarič: Úskok nový u koksovny. - 7. J. Valkus: Petřín, Morava – tápe Třincem Oravan. - 8. O. Kmoščák: Zlá kalkulace stařeny – zlákal Kula cestáře nyní. - 9. J. Kopřiva: Kasule, kajman, kakao, vařečka – Sulejmanova řeč. - 10. B. Kousal: Flákanec, zmar láká Nema. - 11. J. Kopřiva: Písař, Rodopy teď nezříš, synku – Pizarro dobyde dnes říši Inků. - 12. V. Čech: My, pod Pyrenejemi, žeň, pro nulu – náspy René jižně minul. - 13. F. Konečný: Láka, lýka, mara, Dakar, paty – lákaly kamaráda Karpaty. - 14. P. Bohuš: Spal Masopust, bijec – Las Palmas opustí Núbijec. - 15. I. Rias: Latimérie, šumáky, hora - platíme rikšům akorát.