Předběžné výsledky 6. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 5. kola Louskárny 2021.

 

 

Řešení šestého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 95 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 24 řešitelů a 2 body ztráty dalších 11 luštitelů. Průměrný zisk v šestém kole byl 13,31 správně řešené hádanky. Po šestém kole zůstává s plným počtem 90 řešených hádanek 67 řešitelů, 89 bodů má 22 soutěžících a 88 bodů má dalších 11 luštitelů.

Horké letní počasí snad zmírnilo působení viru, čas na luštění hádanek si ale přátelé tajů stejně našli. Pochvalu sklidila hned první kreslená shlukovka, u této hádanky se už těžko hledají neotřelé náměty. Pyreneje opět nezklamaly, trochu problémy nadělal u záhadného nápisu č. 8 jak lídr, tak grizzly. A potom přišla permutovka č. 10, u které byla zapotřebí oprava v obepisu – Indka měla přebytečné písmeno N, autorská byla dívka Idka. Přestože byla v následujícím čísle KaH na straně 31 zveřejněna oprava, v souladu s článkem 4 Soutěžních podmínek louskárny byl uznán bod všem soutěžícím, kteří zaslali řešení. Pro další roky zřejmě soutěžní podmínky upravíme obdobně, jako to má bystřina. Velké problémy nastaly řešitelům u lavinovky zrcadlové č. 10 – poslední slovo nemohlo být kola – jednak by se v námětu vyskytlo dvakrát, ale hlavně by nebyl dodržen pád obepisu - …chystám nápoj (kolu) přec. Uznáván byl dobytčí nápoj okal i lidský nápoj alko. Ouhorlík v citoslovce č. 13 rozšířil řešitelům obzor v oblasti ptactva – a další hádanky už problémy nedělaly.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví a letní pohody bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení.

 

Pořadí po 6. kole: 90 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Haman, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Ota, Paďour, J. Pavelka, Petras, Pláňava, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 89 Běhal, Burda, Čech, Gonda, Hroneš, Kupka, Makovník, Pešta, Platzner, Prošek, Průša, Psotný, Rusá, Skopcová, Šimek, Šuňavec, Švub, J. Turek, J. Valkus, Vodáková, Wohlmuth, Žebrok. – 88 Bednarski, Čenovský, Foltas, Kyncl, Lukovský, Mojžíš, Novák, Olšanská, Olyšar, Tomášková, Varšaník. – 87 Dudková, Foldyna, Růžičková, Sedlatý. – 86 Dedková, Gráf, Urbanczyk, Vybíhal. – 85 Koreneková, Kotora, Kunst, Svobodová, Štěrbová, Zahajský. – 84 Hladký, Suchanek, Suchanková. – 83 Brychtová, Chalupa, Kopřiva, Onderek, Ryška, Valentová, Vychovalý. – 82 Autrata, Eliášová, Kaipr, Kokeš, Marková, Motyčková. – 81 Pačesová, Roemer. – 80 Humplíková, Vašek. – 79 Alka, Mojžíšek, Peldřimovská. – 76 Kadlec. – 75 Auterský, Kovářová, Tomsa. – 72 Němeček, Němečková. – 71 Dub, Polcar. – 70 Peterka. – 69 Navrátil, B. Valkus. – 67 Vlen. – 66 Borovský. – 65 Holátko, Ivánek. – 63 Gabajová. – 62 Doležel. – 60 Bartůněk. – 58 Kudrnáč, Pařil, Procházková. – 57 Chylová. – 56 Málek. – 55 Skřivanová. – 54 Marhoul. – 53 V. Janouch. – 51 Brücknerová, Dvořák, Hladíková. – 50 F. Janouch. – 48 Ježová. – 42 Růžička. – 40 Fronk. – 39 Mlsová. – 36 Valášek. – 35 Kolomazník. – 34 Tománek. – 30 Zámečník. – 28 Werner.

 

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 6. kola: 1. D. Lančarič: Sedma v astrách – soused mívá strach. - 2. V. Čech: Oštěp, Pyreneje; ovál, Zoro – opy René ještě pozoroval. - 3. M. Kokeš: Pereny Jemelíka, Valaška Pyrenejemi lekala Vaška. - 4. D. Lančarič: Má mačeta řeže – máma četaře žene. - 5. M. Vodáková: Vačice, touš, rok – kůň kvačí cestou širokou. - 6. J. Kadlec: Stráž, letky – ostrá žiletka. - 7. J. Adamčík: Pošlapu travinu, trik – pošla Petrovi nutrie. - 8. J. Adamčík: Kris lídr ničí – grizzly jí jitrnici (jitrnici jí). - 9. F. Luskač: Nesu šídla novinářek – nesluší Dánovi nářek. - 10. I. Rias: Hudebníka bude kniha, hubne Idka. - 11. M. Radouš: Cihla, liči, óda – lvici hladili čilí vodáci. - 12. M. Eliášová: Kola, polka, pikola, pilotka, platonik, prolaktin, tropikal, Kapitol, klapot, klopa, okal. - 13. M. Radouš: Horlí Kuba, kule – ouhorlík u baráku létá. - 14. K. Hroneš: Kvóty raků – skvost Syrakus. - 15. P. Bohuš: Malina po jeteli – malý nápoj Etely.

 


 

Řešení pátého kola Louskárny 2021 došlo od 173 soutěžících, z toho 104 borci řešili bez jediné chyby, bod ztráty mělo 20 řešitelů a 2 body ztráty dalších 11 luštitelů. Průměrný zisk v pátém kole byl 13,39 správně řešené hádanky. Po pátém kole zůstává s plným počtem 75 řešených hádanek 73 řešitelů, 74 bodů má 23 soutěžících a 73 bodů má dalších 7 luštitelů.

Kreslený záhadný nápis č. 1 se snažil navodit májovou atmosféru – snad se to povedlo. Hned pádovka č. 2 ukázala další výjimku pro pádovky – pokud je obepis náznaku podán rébusově, lze napsat náznaky v 1. pádu, vždy však zůstává ta základní podmínka pádovky, že vždy musí dojít při přechodu do jádra ke změně pádu. Přísuvka č. 5 z autorské soutěže využila možnosti čl. 3 směrnic přidáním písmen jiné abecedy, tím ale téměř nikoho nezaskočila. Pyreneje se nám objevily v náznaku i v jádře u dvou hádanek, dvě chybovky umožnily několik řešení – pokud řešení odpovídalo obepisu, bylo uznáno. U kreslené záměnky č. 15 jsem si dovolil porušit pravidlo uznávání autorského řešení – někteří řešitelé poslední obrázek řešili jako sakura s tím, že v jádru vyšlo, že kukačka z lesa kuká. Přišlo mi, že toto řešení je snad i lepší než autorčino a autorka proti uznávání nakonec nic neměla (ostatně co jí zbylo…). Jsem si vědom toho, že sakura vypadá úplně jinak, ale třeba sakura ozdobná by při dobré vůli mohla vypadat tak, jak je na obrázku.

Všem přeji moc a moc zdraví a letní pohody bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení.

 

Pořadí po 5. kole: 75 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Haman, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Ota, Paďour, J. Pavelka, Petras, Pláňava, Psotný, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, J. Turek, M. Turek, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zelíková, Zvolánek, Žebrok. – 74 Bednarski, Běhal, Burda, Čech, Foltas, Gonda, Hroneš, Kupka, Lukovský, Mojžíš, Novák, Olyšar, Pešta, Platzner, Prošek, Průša, Rusá, Skopcová, Švub, Tomášková, J. Valkus, Vodáková, Wohlmuth. – 73 Čenovský, Dudková, Foldyna, Kyncl, Olšanská, Růžičková, Varšaník. – 72 Gráf, Němeček, Němečková, Onderek, Sedlatý, Svobodová, Urbanczyk, Vybíhal, Vychovalý. – 71 Dedková, Kotora, Valentová. – 70 Chalupa, Koreneková, Kunst, Ryška, Suchanek, Suchanková, Štěrbová, Zahajský. – 69 Autrata, Eliášová, Hladký, Kokeš, Kopřiva, Marková, Mojžíšek, Motyčková, Peldřimovská. – 68 Brychtová, Humplíková, Kaipr, Pačesová, Roemer, Vašek. – 67 Alka, Auterský. – 65 Kadlec. – 64 Tomsa. – 61 Polcar. – 60 Dub, Kalhous ml., Peterka. – 59 Navrátil. – 58 Holátko. – 57 Borovský. – 56 B. Valkus, Vlen. – 54 Ivánek. – 53 Pařil. – 51 Doležel, Gabajová, Hladíková. – 49 Skřivanová. – 48 Bartůněk, Procházková. – 47 Brücknerová, Chylová. – 46 Marhoul. – 45 V. Janouch, Kudrnáč, Málek. – 44 Dvořák. – 42 F. Janouch. – 40 Fronk. – 37 Ježová. – 35 Růžička. – 31 Mlsová. – 30 Valášek. – 29 Kolomazník, Tománek. – 25 Werner. – 24 Zámečník.

 

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 5. kola: 1. B. Kousal: Pila s kyji, žáci – byl lásky čas. - 2. R. Jalůvka: Straka, pila, alka, don – sestra koupila chalcedony. - 3. M. Eliášová: Pohřeb, názor, malina – potřebná formalita. - 4. K. Hroneš: Netýrá op netopýra. - 5. J. Kadlec: Nekov, roky – Jernekové taroky. - 6. I. Rias: Kopy renet Jeníka, Pyreneje; rameno Dánky, anoda – kotník Arménky. - 7. J. Kopřiva: Vlka láká lstí světec – velká láska letí světem. - 8. J. Adamčík: Kvap, Sahara – křivá přísaha Tatara. - 9. M. Kokeš: Pára na Jizeře – Pyreneje září. - 10. B. Chalupa: Okem (očima) na lotra bona – Okolo Třeboně. - 11. F. Konečný: Mže tůně muže laskaly – muže vůně růže lákaly. - 12. R. Jalůvka: S polem Čenský, Čechova nit – společenské chování. - 13. J. Adamčík: Protokol o lovu – plot okolo rovu. - 14. R. Jalůvka: Našinec, kalvy, sta povah – v Aši Neckář vystupoval. - 15. M. Eliášová: Bukač, kůzle, tavola – kukačka z lesa volá.