Předběžné výsledky 8. kola Louskárny 2023

 

Níže jsou ponechány také výsledky 7. kola Louskárny 2023.

 

Řešení osmého kola Louskárny 2023 došlo od 170 soutěžících, z toho 98 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 20 řešitelů a 2 body ztráty dalších 14 luštitelů. Průměrný zisk v osmém kole byl 13,64 správně řešené hádanky. Po osmém kole zůstalo s plným počtem 120 řešených hádanek 79 řešitelů, 119 bodů má 16 soutěžících a 118 bodů má dalších 8 luštitelů.

Sluníčko a vedra střídají deště a bouřky – a obdobně je to i louskárně. Nejprve v kreslené místence č. 1 počasí mořilo zpěváka Dyka, několika řešitelům se však více líbilo trápit Muka – ale pak příslovce místa „tamu“ jsem nenašel. Přísuvka č. 2 s rébusovým obepisem náznaku také trošku potrápila, jádro tušili všichni, ale jak se k němu dopracovat bylo obtížnější. Potom přišel záhadný nápis č. 3, který mohl dělat potíže. Po jejich zdolání šlo už vše poměrně snadno, až přišla obměnka č. 10. Ta je bohužel jednou z obtížnějších hádanek a i když měla vtipné jádro, způsobila řadě řešitelů ztrátu bodu. Dále už šlo jako na drátku, záměnka č. 11 měla přímo uvedené náznaky, u vsuvky č. 13 byly uznávány ruje i túje, kreslená časovka č. 15 vtipně završila toto kolo přidáním významově stejných pomocných výrazů – t. r. (tohoto roku) a letos. Případné další ztráty bodů byly tradičně dány spíš nepozorností. Všem přeji houbařskou a zahrádkářskou úrodu, tradičně moc zdraví tělesného i duševního, ať nám hádanky skýtají nadále oddech a potěšení.

 

POŘADÍ PO 8. KOLE: 120 bodů Ambrož, Bednarski, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Burda, Červeňáková, Dedková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Foldyna, Gonda, Haman, Hladký, Horáčková, Horák, Husar, Jakubček, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Lustyková, Mach, Marešková, Mikšík, Morawková, Moskalová, Nepimach, Novák, Ota, Paďour, Pavelka, Pešta, Prošek, Průša, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Skálová, Skopcová, Sýkora, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Tomášková, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Wohlmuth, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 119 Bohuš, Brychtová, Bulín, Foltas, Hošková, Ivánek, Jalůvka, Koreneková, Makovník, Olyšar, Pláňava, Platzner, Struňák, Šimek, Švub, Zahajský. – 118 Autrata, Hučín, Chalupa, Mojžíš, Olšanská, Petrasová, Schmidová, Vybíhal. – 117 Čenovský, Gráf, Kotora, B. Valkus. – 116 Dudková, Košovanová, Sedlatý. – 115 Durdilová, Kunst. – 114 Mojžíšek. – 113 Brož, Němeček, Němečková, Ryška, Tomsa, Valentová. – 112 Kokeš, Kubíček, Marková, Motyčková, Svobodová. – 111 Humplíková. – 110 Peldřimovská, Skřivanová. – 109 Kuklová. – 108 Auterský, Dub, Kaipr, Polcar. – 107 Eliášová, Kadlec, Kopřiva, Vagaiová. – 105 Vychovalý. – 104 Běhal, Krůza, Vašek. – 103 Pačesová. – 102 Peterka, Roemer. – 101 Holátko, Navrátil. – 100 Alka. – 95 Suchanek, Suchanková. – 94 Hroneš. – 93 Doležel. – 88 Borovský. – 87 Ježová. – 83 Gabajová. – 82 Mlsová. – 79 Hladíková, Procházková. – 76 Chylová, Vlen. – 75 Kučírek. – 74 Marhoul. – 72 Dvořák. – 69 Kolomazník. – 66 Bartůněk. – 64 Brücknerová, Knotek. – 63 Pařil. – 60 Kudrnáč. – 59 Růžička. – 56 Werner. – 52 Málek. – 50 V. Janouch. – 42 Valášek. – 32 Zámečník.

 

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo poslední kolo, nejsou uvedeni řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

ŘEŠENÍ 8. KOLA: 1. D. Lančarič: Číslo, katr a pila – v Levoči slota Dyka trápila. - 2. J. Řičánek: Nad hernami šenk – nádherná míšenka. - 3. J. Adamčík: S pietou žije děda – zpět touží jet teta. - 4. V. Diňa: Nad cibulí nadutci bulí. - 5. J. Kadlec: Pistole, s Tamarou – úpí stoletá Mary. - 6. M. Kokeš: Vika, řeči, sláva, Bílá – vikáře čísla vábila. - 7. F. Luskač: Managua, šál, úklad, Ilava – má na guláš zálusk Ladislava. - 8. D. Lančarič: Výtahy, story kasin – vítá historika syn. - 9. D. Lančarič: Poklesky Nora – pole syn orá. - 10. F. Konečný: Uhne Labe u chlumu – honil bycha láma. - 11. I. Husar: Remy Oskara, dary kavala – remešská rada rokovala. - 12. M. Radouš: Inkoust, rytec, čidla – ikonu strýc Telči dá. - 13. D. Lančarič: Sta rují, cíle Tala – startující letadla. - 14. J. Valkus: Tříska, man radí – Tři kamarádi. - 15. I. Rias: Pista, kanec – trpí stále Toskánec.


 

Řešení sedmého kola Louskárny 2023 došlo od 173 soutěžících, z toho 110 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 19 řešitelů a 2 body ztráty dalších 11 luštitelů. Průměrný zisk v sedmém kole byl 13,44 správně řešené hádanky. Po sedmém kole zůstalo s plným počtem 105 řešených hádanek 85 řešitelů, 104 body má 16 soutěžících a 103 body má dalších 7 luštitelů.

Tak nám pomalu zase končí letní měsíce, řešené kolo louskárny téměř žádné problémy nedělalo – i když… Záměnka č. 2 s vtipným jádrem si vynutila přímé vypsání náznaku – ale aby bylo co luštit, alespoň bylo změněno pořadí slov. Výměnka č. 3 přece jenom vyžadovala základní znalost směrnic – v náznaku musela být použita Zora, Róza by odporovala principu tvorby – v našem případě v tříslovném náznaku může být buď jedna výměna, nebo tři – a to by u prvního slova „má“ nebylo splněno. Pak snad až citoslovka č. 8 trošku zamotala řešitelům hlavu, ve skrývačce č. 12 byly uznávány všechny náznaky, které vedly k vyřešení jádra. Tramín od dívky v kreslené přísuvce č. 15 završil letní kolo. Další ztráty bodů byly tradičně dány spíš nepozorností. Všem přeji přiměřeně sluníčka i stínu, tradičně moc zdraví tělesného i duševního, ať nám hádanky skýtají nadále oddech a potěšení.

 

POŘADÍ PO 7. KOLE: 105 Ambrož, Bednarski, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Bulín, Burda, Červeňáková, Dedková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Foldyna, Foltas, Gonda, Haman, Hladký, Horáčková, Horák, Husar, Ivánek, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Lustyková, Mach, Marešková, Mikšík, Morawková, Moskalová, Nepimach, Novák, Olyšar, Ota, Paďour, Pavelka, Pešta, Prošek, Průša, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Skálová, Skopcová, Sýkora, Šotolová, Štefek, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, J. Turek, M. Turek, Urbanczyk, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Wohlmuth, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 104 Autrata, Běhal, Bohuš, Brychtová, Hošková, Koreneková, Makovník, Petrasová, Pláňava, Platzner, Sedlatý, Schmidová, Struňák, Šimek, Vybíhal, Zahajský. – 103 Čenovský, Hučín, Chalupa, Kotora, Kunst, Mojžíš, Olšanská. – 102 Dudková, Durdilová, Gráf, B. Valkus. – 101 Košovanová, Mojžíšek. – 100 Brož, Ryška, Tomsa. – 99 Kubíček, Němeček, Němečková, Svobodová. – 98 Humplíková, Kokeš, Marková, Motyčková, Skřivanová, Valentová. – 97 Kuklová, Peldřimovská. – 96 Auterský, Dub. – 95 Kaipr, Kopřiva, Polcar, Vagaiová. – 94 Kadlec. – 93 Vychovalý. – 92 Eliášová, Krůza, Vašek. – 91 Pačesová. – 90 Navrátil. – 89 Holátko, Peterka, Roemer. – 88 Alka. – 83 Hroneš. – 81 Doležel, Suchanek, Suchanková. – 77 Borovský. – 76 Ježová. – 75 Čech. – 73 Mlsová. – 72 Gabajová, Hladíková. – 68 Marhoul, Procházková, Vlen. – 66 Chylová. – 65 Kučírek. – 64 Knotek. – 63 Dvořák. – 61 Kolomazník. – 60 Kudrnáč. – 57 Pařil. – 56 Brücknerová, Onderek. – 54 Bartůněk. – 50 Werner. – 49 Růžička. – 47 Málek. – 42 V. Janouch. – 35 Valášek. – 27 Zámečník.

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo poslední kolo, nejsou uvedeni řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

ŘEŠENÍ 7. KOLA: 1. D. Lančarič: Had a ryby u obilí – chataři pivo pili. - 2. A . Říha: Třímá lápis žena – tři malá písmena. - 3. J. Adamčík: Má leporelo Zora, veta – malé pole rozoráváte. - 4. V. Diňa: Martini trampi pili. - 5. P. Kubíček: Po Patrasové pátrá Sova. - 6. M. Kokeš: Parma, deník, roje Vláma – parádní kroj Eva má. - 7. F. Luskač: Baronet na beton obere bratra. - 8. I. Husar: Vínko, pik, rmen – kravín koupí krmení. - 9. I. Husar: Česači, pekáč, Ela – česká čiperka četla. - 10. I. Rias: Počet snach, odkaz Římanky – počestná Chodka zří kmány. - 11. M. Radouš: Tužidlo, lelek, užitek, Ósaka – u židle leží tesák. - 12. M. Radouš: Skolí dakla honec – Hálka dílo. - 13. P. Bohuš: V potu, měnič, masér, tisy – potmě ničema se řítí sem. - 14. J. Valkus: Lopatka, patka; Libor, bor; Sparta, spár – Lolita. - 15. A. Říha: Ramínko, pilastry, cíle – tramín koupila strýci Lea.