Předběžné výsledky 9. kola Louskárny 2018

 

Níže je ponechána i zpráva po 8. kole.

Řešení devátého kola Louskárny 2018 došlo od 173 soutěžících, z toho 108 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 17 řešitelů a 2 body ztráty dalších 7 luštitelů. Průměrný zisk v devátém kole byl 13,73 správně řešené hádanky. Po devátém kole zůstalo s plným počtem 135 bodů stále 62 řešitelů, 134 body má 18 borců a 133 body další 2 luštitelé.

Deváté kolo bylo zřejmě dosti snadné, téměř žádné připomínky nebyly, uznávána byla všechna řešení, odpovídající obepisu a směrnicím. Chybovka č. 3 přinesla řadu variant, většinou byly uznány. Trošku potrápil záhadný nápis č.7 s rysem, pádovku č. 8 už řešitelé správně uváděli v patřičných pádech. V obložce č. 9 bylo uznáváno i řešení umetat. Téměř pozdvižení vyvolala kolovadla v přesunce č. 10 – u nás starších byla kolovadla spojena s odměnou v závěru tělocviku, kdy se vyvolení mohli na kolovadlech svézt. Použití háčku v háčkovce č. 13 nikoho nepřekvapilo, takže jedině obtížnější byla věž zikkurat ve výpustce č. 14 – ale přece jenom musí být aspoň něco v hádance, aby nebylo celé kolo vyluštěno za půl hodiny. Kvalifikační body se už valí, takže kdo je řádný člen ČSHAK, dostane patřičný příděl a body může sledovat na svazovém webu.

Ještě pro informaci – dne 1. 11. 2018 mám jít do nemocnice na operaci kyčle, takže pár dní nečekejte, že potvrdím mailem příjem řešení. Jak se probudím a dostanu se k PC, vše napravím. Všem přeji tradičně zdraví, štěstí, pohodu nejen při luštění, ale i v osobním životě, samé úsměvy kolem sebe a samozřejmě šťastnou ruku po letošních volbách.

 

Pořadí po 9. kole: 135 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Červeňáková, Drdel, Feler, Haman, Horáčková, Husar, Jakubček, Juráň, Kalhous st., Kmoščák, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Platzner, Práger, Rádl, Radouš, Rias, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Švarcová, Švub, Tomášková, M. Turek, J. Valkus, Vodáková, Vojník, Vokatý, Widla, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 134 Brychtová, Dedková, Gašparín, Gonda, Hladký, Horák, Hošková, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., L. Pavelka, Pláňava, Prošek, Samec, Schmidová, Tomsa, Varšaník, Vrtěna. – 133 Gráf, Konečný. – 132 Čech, Durdilová, Jalůvka, Járová, Kotora, Lukovský, Nepimach, Olyšar, Šťastná. – 131 Čenovský, Foltas. – 130 Štěrbová, Wohlmuth. – 129 Kušnír. – 128 Mojžíš, Svobodová. – 127 Kubíček, Makovník, Maršál, Moravcová, Němeček, Němečková, Peldřimovská, Šuňavec. – 126 Roemer, Valentová. – 125 Auterský, Bednarski, Kokeš, Marková, Motyčková. – 124 Dudková, Vodičková. – 123 Běhal, Hroneš, Kurečková, J. Turek. – 122 Matesová, Růžičková, Zügler. – 120 Foldyna. – 119 Mojžíšek, Sedlatý. – 117 Kunst, Novák, Rambousková, Ryška. – 115 Vychovalý. – 114 Holátko, Průša. – 113 Hladíková. – 112 Suchanek, Suchanková. – 110 B. Valkus. – 109 Pačesová. – 108 Eliášová, Kaipr, Šatura. – 106 Polcar. – 105 Kopřiva. – 104 Kadlec, Malúšek. – 103 Dub. – 102 Pavlík. – 99 Hugová. – 98 Zahajský. – 96 Chylová, Ivánek. – 94 Gabajová. – 92 Valášek. – 88 Bezpalec. – 87 F. Janouch, Navrátil. – 86 Bartůněk. – 85 Procházková. – 83 V. Janouch, Kudrnáč. – 79 Vlen. – 78 Peterka, Zíta. – 77 Kolek. – 68 Málek. – 67 Marhoul. – 66 Kolomazník. – 63 Pařil. – 61 Brücknerová. – 55 Mlsová. – 50 Koreneková. – 47 Zámečník. – 41 Š. Mach. – 38 Dvořák. – 37 Břečka.

Kurzivou je uveden řešitel, od kterého nedošlo řešení posledního kola. Pokud zašle kopii, řešení mu může být dodatečně započteno. Nejsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledních třech kol.

 

Řešení 9. kola: 1. B. Kousal: Koště, kavárna, šálek – poštěkával náš Alík. - 2. M. Kožušník: Pýcha, pník – stopy chlípníků. - 3. M. Radouš: Kolem jedné Polka skotačí – polem jede holka s koláči. - 4. V. Zíta: Tuři, štafeta, kahany – turista feťáka haní. - 5. K. Hroneš: Spoutaní kempaři s poutníkem paří. - 6. J. Rambousek: Modřina, paní cizince – moudří nápadníci z Lince. - 7. F. Konečný: Prima rys, šest rysů s ovály – prý Marii sestry sužovaly. - 8. O. Kmoščák: Nářek rabů nad vílami – snář Kemra bavil. - 9. D. Lančarič: Aluminium, ataman – halu míní umývat amant. - 10. I. Rias: Slovo kolovadla – lov sokol ovládá. - 11. M. Kokeš: Šofr má limon – Miloš Forman. - 12. J. Hora: Máslo nána šetří dni – má slona naše třídní. - 13. F. Luskač: Stá řež, náměstí – staré známé stíhačky. - 14. P. Bohuš: Klam, zikkurat, Rakousko, kus děla – kamzík k ratraku skok udělá. - 15. Jiří Ivánek: Lenochod, okap, lata – lana chudák uplete.

 


 

Řešení osmého kola Louskárny 2018 došlo od 173 soutěžících, z toho 94 borci řešili bez jediné chyby, bod ztráty mělo 13 řešitelů a 2 body ztráty dalších 15 luštitelů. Průměrný zisk v osmém kole byl 13,32 správně řešené hádanky. Po osmém kole zůstalo s plným počtem 120 bodů 62 řešitelů, 119 body má 18 borců a 118 body další 3 luštitelé.

Závěr léta přinesl i první kvalifikační body pro úspěšné řešitele. Konečný bodový účet ale budeme dělat až v závěru soutěže. Po poměrně snadné kreslené souhlasce č. 1 přišla klíčovka č. 2, u které musím ocitovat z třetí části směrnic. „V řešení se uvádí jádro a klíč (princip, podle kterého byly vybrány prvky náznaku)“. Řada řešitelů uvedla pouze jádro, nikoli klíč – pro tentokrát byla řešení uznána, ale v jiných soutěžích i na řešitelských přeborech by uznání nebylo možné. Tolik tedy první část „osvěty“, druhá bude následovat v dalším průběhu. U obměnky č. 4 byl uznáván i rébusový náznak Peršanka u tečky. Za záhadný nápis č. 6 se musím asi omluvit, starší sovětský dobrodružný film dělal trochu potíže, i když Sibiř byla naznačena. A teď už k druhé části „osvěty“ – u pádovek (a nejen u č. 10) se – cituji: „…předložky z obepsání použijí i pro vypsání řešení náznaku, pokud nemá řešení náznaku zcela odlišnou jazykovou konstrukci“. Tedy srozumitelně řečeno v drtivé většině pádovek se předložky prostě opíší. Tím už bylo teorie dost, za lavinovku č. 13 jsem se už minule omluvil, přiznání bodu se ale téměř nekonalo, protože hádanku vyřešili skoro všichni.

V tomto kole odstoupila ze soutěže ze zdravotních důvodů další dlouholetá luštitelka Irča Hulanová – přejeme jí také moc a moc zdraví a pohody, ať si ještě dlouho užívá krásných chvil nad hádankami a křížovkami.

Všem přeji tradičně zdraví, štěstí, pohodu nejen při luštění, ale i v osobním životě, samé úsměvy kolem sebe a pohodové počasí i po horkých letních dnech.

 

Pořadí po 8. kole: 120 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Červeňáková, Drdel, Feler, Haman, Horáčková, Husar, Jakubček, Juráň, Kalhous st., Kmoščák, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, J. Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Platzner, Práger, Rádl, Radouš, Rias, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Švarcová, Švub, Tomášková, M. Turek, J. Valkus, Vodáková, Vojník, Vokatý, Widla, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 119 Brychtová, Dedková, Gašparín, Gonda, Hladký, Horák, Hošková, Jemelík, Jemelíková, Kalhous ml., L. Pavelka, Pláňava, Prošek, Samec, Schmidová, Tomsa, Varšaník, Vrtěna. – 118 Foltas, Gráf, Konečný. – 117 Čech, Durdilová, Jalůvka, Járová, Kotora, Lukovský, Nepimach, Olyšar, Šťastná. – 116 Čenovský, Štěrbová, Wohlmuth. – 115 Kušnír. – 114 Kubíček, Mojžíš. – 113 Kokeš, Makovník, Marková, Motyčková, Němeček, Němečková, Svobodová, Šuňavec. – 112 Maršál, Moravcová, Peldřimovská, Roemer, Valentová. – 110 Auterský, Bednarski. – 109 Dudková, Kurečková, Vodičková. – 108 Běhal, Foldyna, Hroneš, J. Turek. – 107 Matesová, Růžičková, Sedlatý, Zügler. – 106 Mojžíšek. – 105 Kunst, Rambousková. – 103 Ryška, Vychovalý. – 102 Novák. – 101 Holátko, Suchanek, Suchanková. – 100 Hladíková. – 99 Průša. – 97 B. Valkus. – 96 Eliášová, Šatura. – 95 Pačesová. – 94 Kaipr. – 92 Dub, Kadlec, Malúšek, Polcar. – 91 Kopřiva. – 89 Chylová, Pavlík. – 88 Hugová. – 87 Ivánek. – 84 Zahajský. – 82 Gabajová. – 81 Valášek. – 77 Bezpalec, Kolek, Navrátil, Procházková. – 76 Bartůněk, F. Janouch. – 72 V. Janouch. – 71 Kudrnáč. – 70 Vlen. – 67 Peterka. – 66 Zíta. – 60 Málek. – 59 Marhoul. – 54 Kolomazník. – 53 Pařil. – 51 Brücknerová. – 46 Mlsová. – 45 Koreneková. – 38 Zámečník. – 32 Š. Mach. – 31 Dvořák. – 30 Břečka.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterým nedošlo řešení posledního kola. Pokud zašlou kopii, řešení jim může být dodatečně započteno. Nejsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledních třech kol.

Řešení 8. kola: 1. D. Lančarič: Rakev, sila – anorak Eva nosila. - 2. I. Roemer: Starý čipera stiská Rezka ruku – strč prst skrz krk. Klíč: souhlásky. - 3. I. Platzner: Názvy řek, ricin u žáčka – na zvíře křičí nuzačka. - 4. R. Malý: Peršanka, tečka – prší na kytičku. - 5. Jiří Ivánek: Ostříž u brány, lyra – ostrý zub ranil Ira. - 6. J. Rambousek: Sibiř, róby Náchoda – Šípy Robina Hooda. - 7. D. Lančarič: Den, koš, Etna – podnik ošemetný. - 8. M. Kožušník: Záviš, tni cist, rýče – závist ničí strýce. - 9. I. Rias: Zip, várka, sněhulák – zpívá krásně Hůlka. - 10. J. Hora: Díky rose, pro makadla, mimo hole, čiva – rosomáka dlouho léčívám. - 11. M. Kokeš: Příběh, valéry, plech, Ida – hříbě plavé rychle pádí. - 12. M. M. Motyčková: Trán, táhlo, Vlám, unka – Tantalova muka. - 13. F. Luskač: Leník (línek), klínek, knedlík, Kondelík, koudelník. - 14. M. Kokeš: Tavola, Čechy – táta voláče chytá. - 15. R. Malý: Stroj, Oskava, alka – Trojská válka.