Propozice MLSK 2011
1

Propozice soutěže:

 

1. style='font-family:Arial'> Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK)
je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Rozeslání
jednotlivých kol proběhne korespondenčně k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce 2011. První kolo bude rozesláno všem aktivním kroužkům podle atuálního adresáře
(přednostně mailem), další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního
kola. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2009).
Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách href="http://www.kabrnaci.ic.cz" title=www.kabrnaci.ic.cz>www.kabrnaci.ic.cz.

 

2. style='font-family:Arial'> Křížovky budou předkládány jako figurální
polodokreslovky nebo dokreslovky se zmenšeným obrysem, s obtížnějším stupněm
legendy a s řípadným použitím netradičních prvků. Stylistické hodnocení výrazů
(zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.

 

3. style='font-family:Arial'> Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané
skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být
uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a
adresu zástupce kroužku. Řešení lze posílat i mailem.

 

4. style='font-family:Arial'> Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro
hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích SČHAK (2009, viz href="http://www.e-rebus.cz" title=www.e-rebus.cz>www.e-rebus.cz).

 

5. style='font-family:Arial'> Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí
sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek
(kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.

 

6. style='font-family:Arial'> Reklamace a protesty lze podávat v souladu se Zásadami
pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK (viz href="/node/65">protesty).

 

7. style='font-family:Arial'> Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které
neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.