Sdělení ČSHAK v souvislosti s opatřeními vlády ČR k zamezení šíření koronaviru

Předsednictvo Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. sděluje, že v souladu s nařízením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s rozšiřujícím se výskytem koronaviru, se s okamžitou platností až do odvolání ruší všechny přebory, případně další akce pořádané svazem a hádankářskými kroužky a kluby (spolky) nebo jednotlivými členy svazu s předpokládaným počtem fyzicky přítomných účastníků vyšším než třicet osob.

Zrušení se týká akcí konaných v době, po kterou je vyhlášen nouzový stav. Organizační záležitosti s tím spojené (odvolání akce popř. sjednání náhradního termínu apod.) jsou plně v kompetenci pořadatelů. O těchto opatřeních je nutno informovat předsednictvo svazu.

Vzhledem k neustále se měnící situaci žádá předsednictvo členy svazu, aby sledovali svazové stránky www.cshak.cz, kde budou aktuálně zveřejňovány všechny změny.

V Praze dne 14. března 2020 předsednictvo ČSHAK