Valná hromada ČSHAK a Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek

 

Všem členům

Českého svazu hádankářů a křížovkářů

Podle usnesení výboru svoláváme

 

VALNOU HROMADU ČSHAK

která se koná

v sobotu 27. listopadu 2021 od 11.15 hodin
 

v budově MUSIC ART, Praha 4 – Modřany, Písková 126

(spojení: ze stanice metra C Kačerov autobus č. 139 – zastávka Písková;
tramvaje č.
3 a 17 – stanice Čechova čtvrť)

s těmito body programu:

 

1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2021
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2022
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
7. Zpráva mandátové komise
8. Schválení zpráv a rozpočtu na rok 2022
9. Volby členů výboru a revizní komise svazu
10. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání
11. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
12. Různé
13. Zpráva volební komise o výsledcích voleb
14. Usnesení valné hromady a závěr

 

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů svazu, bude se konat po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada.


 

U příležitosti valné hromady ČSHAK

pořádá kroužek Staré hnízdo ve spolupráci s ČSHAK

 

v sobotu 27. listopadu 2021

po valné hromadě tamtéž

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

v řešení křížovek a hádanek ve dvou kategoriích

přístupné všem zájemcům.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži se budou luštit stejně jako v hlavní soutěži tři dokreslovky, avšak výrazně lehčí. Ve vedlejší hádankářské soutěži se bude luštit 25 hádanek z listu, zatímco v hlavní jako obvykle jednotlivé hádanky na jednoho řešitele.

 

Ve vedlejších soutěžích bude při přidělování kvalifikačních bodů uplatněno kritérium číslo 2 kvalifikačního řádu, takže prvních pět luštitelů získá od 5 do 1 bodu do kvalifikace a vítězi bude započítáno první místo. V souladu s přeborovým řádem budou body přiděleny jen soutěžícím, kteří mají nejvýše 3. třídu, nezvítězili nikdy v hlavním přeboru a zvítězili méně než pětkrát ve vedlejší soutěži; tato omezení neplatí pro luštitele starší 70 let, kteří mohou soutěžit bez ohledu na dosažené kvalifikační třídy a počet vítězství na přeborech.

 

Občerstvení bude zajištěno ve stejném rozsahu jako na předešlých přeborech konaných na tomto místě.

 

Upozorňujeme všechny účastníky, že jsou povinni dodržovat aktuální opatření související s nemocí covid-19.

 

Na vaši účast se těší

ČSHAK a Staré hnízdo.

 

Datum akce