Vyhlášení 53. ročníku České křížovkářské ligy (2023/24)

 

VYHLÁŠENÍ 53. ROČNÍKU ČESKÉ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ LIGY (2023/24)

 

Český svaz hádankářů a křížovkářů vyhlašuje 53. ročník České křížovkářské ligy 2023/2024. Úkolem účastníka soutěže je zaslat soutěžní práci (dokreslovku nebo polodokreslovku) v elektronické formě jako soubory typu: doc, docx, pdf, jpg, xls, xlsx nebo v tištěné podobě o rozsahu 100 až 150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů (skryté tajenky či skryté tajenkové výrazy se do celkového počtu výrazů nezahrnují). Tvorba křížovky musí být v souladu se Směrnicemi pro tvorbu a řešení křížovek. Soutěžní práce musí obsahovat legendu se seznamem všech použitých pramenů v 1 čitelné kopii, 1 kompletně vyplněný obrazec s připsanou tajenkou a 1 nevyplněný obrazec ve formě polodokreslovky s vnějším obrysem (pro účely případné nápovědy vyžádané řešiteli). V případě, že se soutěžící autor rozhodne zadat práci jako polodokreslovku, připojí spolu se zadáním také nevyplněný neúplný obrazec.

 

U legendy i na archu s obrazcem musí být uvedeno jméno a adresa soutěžícího a jeho e-mailová adresa. Členům ČSHAK se doporučuje uvést své členské číslo. Pravidla soutěže jsou uvedena v novelizovaných Propozicích ČKL (2012) uveřejněných v Čekálníku č. 36 a na stránkách www.cshak.cz. Těmto Propozicím musí odpovídat také úprava textu legendy. Pokud si soutěžící ve skupině D vyžádá u hlavního vedoucího skupiny obrys obrazce, nebude penalizován ztrátovými body.

 

V průběhu soutěžního ročníku je úkolem soutěžícího řešit obvykle celkem maximálně 7 křížovek svých soupeřů ve skupině. Z obou částí soutěže (autorské i řešitelské) lze získat kvalifikační body.

 

Na start zveme nejen tradiční, ale i nové zájemce, kteří rádi luští křížovky a pokoušejí se o jejich tvorbu. Budou podle možností zařazeni do skupin se soutěžícími o přibližně stejné výkonnosti. Novým zájemcům se dostane rady i pomoci na níže uvedené adrese, kde si mohou vyžádat bližší informace o soutěži, Propozice ČKL a aktuální Čekálníky.

 

Soutěžní práce (kromě skupiny A) se zasílají nejpozději do 25. srpna 2023 poštou na adresu hlavního vedoucího soutěže: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo elektronicky na mailovou adresu: Jar.Drapala@seznam.cz. Účastníci skupiny A zasílají své práce ve stejném termínu poštou na adresu vedoucího skupiny A: Pavel Blažek, Na Kamenci 1/1360, 710 00 Ostrava 10 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: blazek.pb@seznam.cz.

 

Vše potřebné včetně Čekálníků najdete na stránce soutěže ZDE.

 

Jaromír Drápala, hlavní vedoucí