Vypsání 68. ročníku Mezikroužkové autorské soutěže (MAS)

 

Vypisujeme 68. ročník Mezikroužkové autorské soutěže, která bude probíhat podobně jako předchozí ročníky ve dvou třídách.

 

Přehled soutěžních hádanek

 

1. třída:      1. kolo: námět C, věnovánka

2. kolo: ráček slabikový, příslovka

3. kolo: hláskovka, přísvojka

 

2. třída:      1. kolo: námět E, střídavka

2. kolo: vokálovka, lavinovka zrcadlová

3. kolo: tvaroslovka, souhlaska

 

Bližší upřesnění bude zahrnuto v úvodním dopise vedoucího MAS soutěžícím družstvům. Termíny jednotlivých kol jsou tradiční (15. říjen, 15. leden a 15. duben).

 

Přihlášky do MAS 2020/2021 je nutno zaslat nejpozději do 30. září 2020 (kvůli dostatku času na rozdělení do tříd a rozeslání upřesňujících pokynů) na adresu hlavního vedoucího MAS: Ing. Jaroslav Kula, Budovatelská 808, 742 13 Studénka, anebo raději elektronickou poštou na adresu jaroslav.kula@msvmetal.eu nebo kulajar@banicek.com.

 

S tradičními účastníky počítáme jistě, rádi uvítáme rozšíření počtu soutěžících družstev! Soutěž umožňuje i vytvoření kombinovaného družstva z členů více kroužků a můžete tak dosáhnout na kvalifikační autorské body i v případě, že jste členem menšího kroužku ČSHAK. A to už je docela lákavá nabídka – co myslíte?

 

Jaroslav Kula, hlavní vedoucí MAS