Výsledky 1. kola a zahájení 2. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2020 + oprava legendy

 

Zpráva o 1. kole

na startu letošního ročníku MLSKu se sešlo úctyhodných 22 kroužků. Velice si toho vážíme a děkujeme za vaši chuť poprat se s dalšími filmovými křížovkami. Věříme, že vám zájem a  čas dovolí řešit až do posledního kola.

Všechny kroužky řešily první kolo s Mimoni velice dobře, chyby vznikly podle nás zejména z nepozornosti a nedostatečnou kontrolou překresleného řešení, případně se objevila zřejmě nedopatřením nevyplněná políčka. Bez ztrátových bodů řešilo 14 kroužků, ztráty ostatních jsou minimální. Odlišnosti v obrysu byly tolerovány.

 

Výsledky 1. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečti votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci,Permoníci, Rychtáři, Samotář, Šohaji, Torysek, Valaši; 1: Hutníček, Kokos, Šíravan, Tatranec, Žilinci; 2: Pašáci; 3: Hanáci, 5: Staré hnízdo.

Přehled chyb:
Hutníček – 10/7 EDIT místo EDKA (Knappová 2015, heslo Eduarda)
Kokos – 14/8 ANI A MENT místo ANI O MENT (heslo ment v SSJČ)
Šíravan – 13/1 OPESANEC místo OPEKANEC (SSJČ)
Tatranec – 6/3 ..POTICE místo RAPOTICE (CJC 2/378)
Žilinci – 13/2 HARMINOVAT místo HARMONOVAT (SSJČ)
Pašáci – 12/1 NJE místo NSE (ME ledního hokeje); 14/6 DIKLAIOS místo DIKTAIOS (Slovník řeckých spisovatelů)
Hanáci – 10/2 nevyplněné políčko LA (SSJČ); 18/3 nevyplněná políčka PROPP (MČSE)
Staré hnízdo – 7/2 ALTOUNSKÁ místo HLTOUNSKÁ; 11/8 IDA místo IMA; 20/4 BTON místo ATEN; 23/3 KLINCH místo KLING

 

Zadání 2. kola včetně opravy legendy je ZDE.

Řešení druhého kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 20. května 2020 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

Těšíme se s Vámi všemi ve 2. kole letošního MLSKu a přejeme vám hodně zdaru i v této podivné virové době.

Karel Formánek a Marian Mikuš