Výsledky 4. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2021

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Celkem přišlo 24 řešení 4. kola NKM, z nichž 18 bylo bez ztrátových bodů. Potíže téměř nedělala skrytá tajenka složená z prvních písmen jmen českých herců, znamenající jednak jméno dalšího herce a dalšího díla, kde vystupovala Dana Medřická. Ztrátové body byly nedodržení zadaného systému střídání, to je za nedodržení stanoveného počtu písmen v jednotlivých druzích políček. Minimum chyb bylo nevyplněná políčka. Jako vedlejší řešení byly uznány všechny varianty obrazce, které vyhovovaly zadanému systému střídání.

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Brož, Černý, Divák, Dedková, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Járová, Kalik, Kopřiva, Podzemský, Sklenka, Štefek, Turek, Vašinka, Vlášek, Vojník. – 1: Nack. – 2: Dedera, Kučírek. –  7: Bonaventura D. – 8: Bonaventura Š., Švub.

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Brož, Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Járová, Kalik, Kopřiva, Podzemský, Štefek, Turek, Vlášek, Vojník. – 2: Černý, Dedková, Nack, Vašinka. – 4: Dedera. – 7: Bonaventura D. – 8: Sklenka. – 10: Bonaventura Š., Švub. – 13: Kučírek.

Je zde uvedeno 24 účastníků, kteří zaslali všechna 4 kola. Po čtvrtém kole zůstává ještě 14 řešitelů celkově bez ztrátových bodů. 

Vše o soutěži včetně řešení 4. kola najdete ZDE.

Vladimír Klos