Výsledky 4. kola a zadání 5. kola MLSK 2018 + opravy legendy

 

Vážení přátelé,

výsledky 4. kola a zadání 5. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů 2018 naleznete na STRÁNCE SOUTĚŽE. V legendě byly provedeny dvě opravy, jsou vyznačeny červeně.

Řešení pátého kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 17. prosince 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu)

Jaromír Drápala, Ostraváci