Výsledky 5. kola a celkové výsledky NKM 2018

 

Řešení 5. kola Nolčovy křížovkářské maturity 2018 poslalo 18 řešitelů, tedy stejný počet jako  v 4. kole. Přestože kolo nebylo úplně jednoduché, bez ztráty kytičky řešilo plných 13 řešitelů. Byli mezi nimi i všichni čtyři z vedoucí skupiny.   

V křížovce bylo pár obtížnějších pasáží, které vedly u některých řešitelů ke ztrátovým bodům. Bylo to zejména nenazutí správné obuvi (D/4), vzývání nesprávného boha (21/1) a nejbližší okolí pětibojaře Parisiho (V/3)

Prameny k některým výrazům: D/4 koráp (Slovník podkrkonošského nářečí, heslo koráb 3); U/3 mucuna (Botanický slovník); W/3 majaka (Botanický slovník); X/3 fušaři (PSJČ); 13/5 Taplin (fdb.cz); 14/6 Fumana UNI 10, heslo devaterka); 15/6 mašara (MČSE 4/125); 16/6 pajara (Svět zvířat 8/74); 17/6 muraři (SNČ); 21/1 Ekhi (UNI 10).

Upřímně blahopřeji přátelům Drápalovi, Koudelkovi, Páčovi a Žačokovi, kteří prošli celou soutěž bez ztrátových bodů. Děkuji i ostatním řešitelům, kteří setrvali v soutěži až do posledního kola. Těší mne, že mi tentokrát žádný z řešitelů nevynadal a našli se i takoví, kteří mne pochválili.

Vše k 5. kolu je na TÉTO STRÁNCE

Stanislav Bulín

 

VÝSLEDKY 5. KOLA 

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sklenka, Vojník. – 2: Vašinka. 7: Kopřiva. – 9: Bonaventura D., Bonaventura Š. – 10: Járová.

  

KONEČNÉ VÝSLEDKY NKM 2018

0 ztrátových bodů: Drápala, Koudelka (Hanák), Páč, Žačok (Bernard). – 1: Pavelka. – 3: Vašinka. – 4: Juráň, Mikuš, Vojník. – 6: Jaroš, Nack.  7. Podzemský. 11: Gašparín. – 20: Járová. – 22: Sklenka. – 51: Bonaventura Š, Kopřiva. – 52: Bonaventura D.