Výsledky 5. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2020

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

5. kolo zaslalo 13 řešitelů, 12 z nich řešilo bezchybně, takže se pořadí ve vedoucí skupině nezměnilo. Chybička byla díky nevyplnění políčka u jednoho řešitele. Diskobolos, jak vidno, vůbec nerozhodil řešitelský peloton, i když byl figurálně dosti náročný.

Na stupních vítězů stanulo sedm statečných, kteří prošli celým ročníkem NKM 2020 bez chyby, za což jim patří velké uznání.

Autorem všech křížovek byl Zdeněk Friedl ze Zábřehu na Moravě, který vyjadřuje obdiv nad úrovní řešitelů. Došlá řešení kontroloval Jaromír Drápala. Kontrolu legendy prováděli Pavel Blažek a Jaromír Drápala, kteří se omlouvají za některé drobné chybičky. Vše bylo v průběhu řešení upřesňováno na stránkách cshak.cz a zároveň byli účastníci NKM o změnách či doplňcích v zadání informováni průběžně e-mailem. V 5. kole byla např. upřesňována políčka a opraven původ herce Matyáse Dárfiho (v dodatcích MČSE je evidentní chyba).

 

VÝSLEDKY 5. KOLA  

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gašparín, Kopřiva, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Valíček, Vašinka, Vojník; 1: Gonda (nevyplněné políčko UV ve výrazu N/1).

 

Celkové výsledky nkm 2020

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil (Žačok), Filhelén (Jemelík), Nack, Podzemský, Sýkora, Vojník; 2: Gonda; 4: Valíček, Vašinka; 5: Páč; 8: Gašparín, Kopřiva.

 

Řešení 5. kola je ZDE.

 

Jaromír Drápala