Výsledky 5. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2021

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Celkem přišlo 23 řešení 5. kola NKM, z nichž 11 bylo bez ztrátových bodů. Potíže většině řešitelů nedělala skrytá 7. tajenka (CAESAR) umístěná při horním okraji. K jejímu nalezení bylo nutno zvolit vhodnou kombinaci alternativních řešení v horní části obrazce. Ztrátové body byly za nevyhovující vedlejší řešení 19. CARGA x 20. BOREK. Český herec Borek byl k nalezení pouze na internetu, který ovšem Odborná křížovkářská komise nepovažuje za povolený pramen v korespondenčních soutěžích. Další ztrátové body byly za zřetelné nedodržení předepsaného tvaru obvodových políček, které bylo v rozporu se zadaným tvarem a systémem střídání. (20-21/33 nebo 15-16/37). Další chyby byly za řešení výrazů 27. PRŮBA (nesprávně PROBA) a 12. LENCIN (nesprávně LENGIN). Jako správné vedlejší řešení jsem uznal 6. OKAL (místo OKALEK) a 10. REIS (místo MILREIS), když byl dodržen tvar políček v souladu se zadaným systémem střídání. 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Kalik, Kopřiva, Štefek, Vašinka, Vlášek, Vojník. – 1: Dedera, Kučírek. – 2: Bonaventura D., Bonaventura Š., Járová; Nack, Podzemský, Turek. – 3: Dedková. – 9: Švub. – 11: Sklenka. – 14: Brož.

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jemelík (zn. Divák), Kalik, Kopřiva, Štefek, Vlášek, Vojník. – 2: Járová, Podzemský, Turek, Vašinka. – 4: Nack. – 5: Dedera, Dedková. – 9: Bonaventura D. – 12: Bonaventura Š. – 14: Brož, Kučírek. – 19: Sklenka, Švub.

Je zde uvedeno 23 účastníků, kteří zaslali všech 5 kol. Blahopřeji deseti vítězům, kteří řešili bez ztrátových bodů. Moje plné uznání patří těm, kteří vydrželi až do konce. Děkuji všem za poslaná novoroční přání a rovněž přeji všem řešitelům NKM šťastný nastávající rok 2022. Hlavně pak, aby vydrželo zdraví a chuť řešit taje.    

Vše včetně řešení je na stránce soutěže ZDE.

Vladimír Klos, autor