Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 1/2022

AS č. 1/2022 na hádanky pro Lázeňské oříšky

 

Soutěže, kterou hodnotila porota ve složení Jaromír Kvíčala, Dušan Karkuš, Stanislava Teichmanová a Ondřej Strejček, se zúčastnilo 9 autorů s 38 taji. Z toho dvě hádanky byly ohodnoceny nulou. Většina hádanek se postupně objeví v některém kole probíhajícího ročníku  LO. Autoři nejlepších prací obdrží příslušné kvalifikační body.

 

Výsledky:  1. Miroslav Turek, zn. Smutek, 48/96 bodů; 2. Ivan Rias, zn Rákos, 46/91; 3. Peter Bohuš, zn. Zkratka, 44/89; 4. Jan Hučín, zn. Drama na lodi, 44/88; 5. Ivan Rias, zn. Bez, 44/87; 6. Bohdan Kousal, zn. Golf , 43/86; 7. - 9. P. Bohuš, zn. Oko a Verne, I. Rias, zn. Tání, 42/85; 10. - 11. I. Rias, zn. Písek a  Martin Kokeš, zn. Tok, 42/84; 12. - 13.  Peter Paďour, zn. Song a M. Turek, zn. Úklid, 42/83; 14. Jan Kadlec, zn. Hle, 40/81; 15. - 18. J. Kadlec, zn. Kops, B. Kousal, zn. Nápoj,  P. Paďour, zn. Muslim a M. Turek, zn. Požár, 40/80;  19. - 23. P. Bohuš, zn. Flóra, B. Kousal, zn. Ovce a Sny, Milan Kožušník, zn. Zloba a M. Turek, zn. Svačina, 40/79;  24. - 27.    P. Bohuš, zn. Kino, J. Hučín, zn. Rajčata,  M. Kokeš, zn. Piano  a P. Paďour, zn. Dárek, 38/76; 28. - 31. J. Hučín, zn. Hudebníci, M. Kokeš, zn. Družba a Měsíc a B. Kousal, zn. Květy, 38/75; 32. M. Kožušník, zn. Vši, 36/73; 33. M. Kokeš, zn. Podnik, 36/72;  34. M. Turek, zn. Krása, 34/68; 35. J. Hučín, zn. Ptáče, 32/65; 36. J. Hučín, zn. Orient, 32/64  a bez bodu př. M. Kožušník, zn. Trója a I. Rias, zn. Útesy.

 

Věra Kučavová, tajemnice poroty