Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 7/2018

 

 

Autorské soutěže na královské procházky a koníčky se zúčastnili čtyři autoři, kteří zaslali do tří kategorií celkem 26 soutěžních prací. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a Stanislava Teichmanová vyřadila dvě práce (zn. Mok – křižování slova hesla se stejným slovem textu, a zn. Hosté – gramatická chyba v textu způsobená chybným přepsáním originálního textu). Zápory, za které autoři ztráceli body, byly především krátkost hesla, chybná poetika (rytmus i rým), dvě sousední písmena hesla ze dvou sousedních písmen textu, vnitřní obrys a neestetické heslo (jen část hesla v násobných políčkách).

 

Skupina A – královské procházky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. V188, 2. Eva Nettlová, zn. V189, 3. Eva Nettlová, zn. V190, 4. Martin Kokeš, zn. Procházka–II, 5. Martin Kokeš, zn. Procházka–I, 6.–7. Vladislav Charouz, zn. A2 a zn. A3.

 

SKUPINA B – královské procházky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. P184, 2. Vladislav Charouz, zn. B3, 3. Eva Nettlová, zn. P182, 4. Eva Nettlová, zn. P184, 5.–7. Karel Bezděk, zn. Mikulášek-3, Vladislav Charouz, zn. B1 a Martin Kokeš, zn. Jarek, 8.–11. Karel Bezděk, zn. Mikulášek–1 a zn. Mikulášek–2, Vladislav Charouz, zn. B2 a Martin Kokeš, zn. Stud.

 

SKUPINA C – koníčky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. K204, 2. Eva Nettlová, zn. K205, 3. Eva Nettlová, zn. K169, 4. Vladislav Charouz, zn. C, 5. Vladislav Charouz, zn. C3, 6. Vladislav Charouz, zn. C1.

 

Za porotu: Qí