Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 7/2020

 

Autorské soutěže na královské procházky a koníčky se zúčastnili čtyři autoři, kteří zaslali do tří kategorií celkem 21 soutěžních prací. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a Stanislava Teichmanová vyřadila jednu práci (gramatická chyba nesprávný přechodník). Zápory, za které někteří autoři ztráceli body, byly chybný rytmus, dvě sousední písmena hesla ze dvou sousedních písmen textu, vnitřní obrys či krátkost hesla. Výsledky:

 

Skupina A – královské procházky s vlastním textem: 1. Eva Nettlová, zn. V208, 2. Eva Nettlová, zn. V203, 3. Eva Nettlová, zn. V201, 4. Vladislav Charouz, zn. Čas, 5. Martin Kokeš, zn. Matt2, 6. Martin Kokeš, zn. Matt3.

 

SKUPINA B – královské procházky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. P200, 2. Eva Nettlová, zn. P205, 3. Karel Bezděk, zn. Žáček11, 4. Eva Nettlová, zn. P199, 5. Martin Kokeš, zn. Kryl3, 6. Vladislav Charouz, zn. Věk, 7. a 8. Karel Bezděk, zn.  Žáček10 a Žáček9, 9. a 10. Martin Kokeš, zn. Kryl2 a Kryl1.

 

SKUPINA C – koníčky s přejatým textem: 1. Eva Nettlová, zn. K207, 2. Eva Nettlová, zn. K206, 3. Eva Nettlová, zn. K208, 4. Vladislav Charouz, zn. Věk2.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise Křížovka a hádanka.

 

Za porotu: Qí