Výsledky hádankářské autorské soutěže č.5/2019

 

 

Soutěže, kterou hodnotila pražská porota ve složení př. Karkuš, Kolín, Kvíčala, Šimek a Vokatý, se zúčastnilo osm autorů s 19 soubory. Z celkového počtu 95 hádanek jich porota nulovala resp. nehodnotila 15, a to pro neadekvátní podání, nesprávnou nebo nepovolenou tvorbu, náznak v pádu, nedodržení rozměru a nedodržený předepsaný slovosled. Porota konstatovala, že rok od roku se snižuje počet soutěžících a bohužel i úroveň soutěžních prací, zejména pokud se týká podání. Obrací se proto na autory hádanek s výzvou, aby se do soutěží více zapojovali a při zpracovávání námětu byli pozornější.

 

Výsledky: 1. Ivan Rias, PEPŘ, 191/319 b., 2. Ivan Rias, ARIEL, 189/317, 3. Ivo Husar, ZÁHADY, 188/309, 4. Drahotín Lančarič, DUB, 182/304, 5. Milan Kožušník, NEŠTĚSTÍ, 182/303, 6. Ivan Rias, DORIAN,  179/298, 7. Ivan Roemer, BKMRS, 178/297, 8. Drahotín Lančarič, DRAMA, 177/296, 9. Ivan Roemer, KKOUU, 177/293, 10. Antonín Říha, MÁKY, 176/294, 11. Antonín Říha, TALENT, 176/292, 12. Bohdan Kousal, BALET, 174/285, 13. Ivan Roemer, ČKLLO, 173/289, 14. Antonín Říha, KAPR, 171/287, 15 Bohdan Kousal, ATLET, 164/274, 16. Gustav Ambrož, ERLE, 161/267, 17. Gustav Ambrož, STELLA 156/261, 18. Gustav Ambrož, PERRY, 156/259, 19. Bohdan Kousal, FILM, 119/199.

 

Autoři souborů na prvních 10 místech obdrží kvalifikační body.

 

AK