Výsledky křížovkářské autorské soutěže č. 4/2020

 

Do autorské soutěže č. 4/2020 na písmenné figurální křížovky s vnitřním obrysem (obrysy) přišlo 18 prací od 10 autorů. Porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a Stanislava Teichmanová jednu práci nehodnotila pro překročení požadovaného počtu výrazů (zn. Plavec) a pět prací vyřadila pro chybné legendy (zn. Trnovník – IM nesprávné římské číslo, zn. Liga – chybějící legenda pro řádek Q, zn. Fotbal – chybná legenda pro výraz KAT, zn. Myrón – TI není osobní zájmeno, zn. Krása – chybné legendy pro výrazy ŠÍRAT a ESKIMO). Zbylým pracím porota přiřadila následující pořadí:

1. Stanislav Hrdlička, zn. Ralley, 2. Karel Břečka, zn. Šach, 3. Ivo Husar, zn. Šachy, 4. Stanislav Hrdlička, zn. Golf, 5. Stanislav Hrdlička, zn. Boxer, 6. Jiří Pavlík, zn. Vzpěrač, 7. Jan Vašinka, zn. Suarez, 8. a 9. Josef Hlavatý, zn. Jachting a Míček, 10. Jaroslav Sršeň, zn. Klíč, 11. Karel Formánek, zn. Heiden, 12. Vladimír Vacek, zn. Hvězda.

 

Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.

Za porotu: DK