Výsledky křížovkářské autorské soutěže č. 6/2017

 

Do autorské kvalifikační soutěže na střídavou dvojkřížovku složenou ze dvou různých typů křížovek a s rozdílným střídáním došlo kabrňácké porotě 12 prací od 7 autorů. Plných 7 prací musela porota vyřadit z hodnocení. Jednalo se o značky: Morava1 a Morava2 (výrazně nedodrženo zadání, v obou případech se jednalo o křížovkářský celek složený z 9 resp. 3 křížovek, přičemž ne všechny křížovky obsahovaly tajenku), Doprava (nesprávně vytvořeno římské číslo 2099 – MMIC), Kostky (nejde o dvojkřížovku, ale o křížovkový celek), Láhev (nedoloženo spojení „a dost“ a výraz „tiktik“ bez čárky), Lánský (nedoložen výraz „katý“; podle kontextu zamýšlel autor „klatý“), Rum (2 opravitelné vady – kaloni nejsou netopýři, viz Seznam opsaných chyb, a není doložena „araka“ coby palma).

Zbývajících 5 prací porota kroužku Kabrňáci (Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Daniel Marek) hodnotila takto: 1. Miroslav Hájiček (značka Pokora), 2. místo nebylo uděleno, 3. Josef Hlavatý (značka Janáček), 4. Vladimír Vacek (značka Dědeček), 5. Ivo Husar (značka Ryby), 6. Josef Hlavatý (značka Pranostika).

Za porotu Kabrňáků:

Stanislav Bulín – Kabrňák korespondent