Výsledky křížovkářských autorských soutěží č. 4 a č. 6/2019

 

AS č. 4/2019 na slabikovou křížovku

 

Do autorské soutěže na slabikové křížovky s vyloučením zeměpisných výrazů zaslalo 13 autorů celkem 25 prací. Do boje o pořadí postoupilo 16 prací; 9 prací bylo pro porušení směrnic vyřazeno: pro prohřešky proti správnému dělení na slabiky 4 práce (značky Morava vzorec NiSe, Sudokopytníci bat-on, Dcera 2x prov-da-la, nik-dy, Portáš od MN v-pra-vo x v-sou-mra-ku); pro chybné, nedoložené nebo nesprávně legendované výrazy 5 prací (značky Moudrost pokyn ?=? roda, Pekař výraz „Tikala“ = 2. pád a 2 chybějící legendy, Pekařka pakovati ?=? balita, Heslo 85 náš tenista ?=? Pala, Heslo 86 opak černé ?=? bílé).

U hodnocených prací stanovila porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý toto pořadí:

 

1. Ivo Husar, zn. Abeceda, 2. Karel Břečka, zn. Herečka, 3. a 4. Jaroslav Sršeň, zn. Opice a Čep, 5. Břetislav Sebera, zn. Soláň, 6. Jaroslav Sršeň, zn. Čop, 7. Karel Břečka, zn. Čepek, 8. Břetislav Sebera, zn. Portáš, 9. Vladimír Vacek, zn. Prameny, 10. Josef Gášek, zn. Ryby, 11. Karel Břečka, zn. Jalovec, 12. až 16. Luděk Haupt, zn. Anglie a Asie a Josef Hlavatý, zn. Přísloví, Perly a Venuše.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise KaH.

 

Za porotu: František Vokatý

 


 

AS č. 6/2019 na figurální křížovku

 

Autorskou soutěž na volnou figurální křížovku s vyloučením figur písmen a číslic obeslalo 7 autorů 15 pracemi. Porota kroužku Kabrňáci (Stanislav Bulín, Zdeněk Chromý a Vladimír Jemelík) vyřadila ze soutěže 2 práce. U KP3 byl překročen horní limit pro použité výrazy, ČOČKA obsahovala nedoložený výraz ONARA a kumulaci jiných chyb. Zbývajících 13 prací hodnotila porota takto:

 

1. a 2. Stanislav Hrdlička, zn. Zmrzlina a Sekyra, 3. Jaroslav Sršeň, zn. Porce, 4. Josef Hlavatý, zn. Křeslo, 5. Vladimír Vacek, zn. KP2, 6. Vladimír Vacek, zn. KP1, 7. a 8. Jaroslav Sršeň, zn. Pas a Hole, 9. Josef Hlavatý, zn. Kapřík, 10. Vladislav Charouz, zn. Petr, 11. Josef Gášek, zn. Citát, 12. Josef Hlavatý, zn. Risk a 13. Josef Gášek, zn. Komiks.

 

Autoři prací na prvních pěti místech obdrží příslušné kvalifikační body. Vybrané práce budou uveřejněny v časopise Křížovka a hádanka.

 

Za porotu: Stanislav Bulín