Zahájení 2. kola a výsledky 1. kola Lázeňských oříšků 2020

 

Zadání 2. kola Lázeňských oříšků 2020/21 najdete na stránkách jednotlivých kategorií soutěže - křížovky, hádanky, logika. 

 

Řešení 2. kola posílejte do 31. října 2020 na adresu Věra Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo E- mail: V.Kucavova@seznam.cz

 

 

 

Výsledky 1. kola Lázeňských oříšků 2020/21

 

Hádanky – 1. kolo

15 - Bohuš Peter, Červeňáková Marie, Fišbach Milan, Husar Ivo, Jalůvka Rostislav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Makovník Ján, Marešková Jana, Novák Robert, Ota Václav, Pavelka Jan, Radouš Miroslav, Roemer Ivan, Rusá Dagmar, Říha Antonín, Štefek Petr, Šuňavec Ivan, Turek Ján, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valkus Jaroslav, Vodičková Jana, Žačok Radoslav; 14 - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Drdel Stanislav, Haman Petr, Jakubček Igor, Lukovský Daniel, Lustyková Jitka, Platzner Igor, Samec Peter, Vagaiová Dana; 13 -  Varšaník Štefan.

 

1. kola nového ročníku se zúčastnilo 40 soutěžících, což je o 5 více než loni. A odvážila se i soutěžící, která si vyzkoušela on line Pohárek. Hádanky většinou nedělaly problém, všechny byly řešeny většinou soutěžících. Body se ztrácely většinou nepozorností, nejčastěji u hláskovky č. 14. Uznávala jsem cellistky i violistky a všechna odpovídající města. Neuznala jsem jen Skalici (v náznaku není A) ani Loket a Oloví - jádro bylo vyčísleno. Po projednání s konzultantem jsem neuznala řešení č. 13 děs dní krize  místo správného děs z dní krize. Předložka byla v zadání. Jeden řešitel neuvedl klíč u klíčovky - pozor na to, klíčovky se budou objevovat v dalších kolech. 29 soutěžících vyřešilo všech 15 hádanek, 10 dalších 14 a jeden 13. Ve 2. kole bude ještě několik  hádanek z AS/19, v dalších pak už hádanky z AS/20.

 

Křížovky – 1. kolo

0 - Bonaventura David, Bonaventura Štěpán, Borkovský Ladislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kopřiva Jiří, Makovník Ján, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Pavelka Lubomír, Říha Antonín, Sebera Břetislav, Sklenka Marián, Štefek Petr, Šuňavec Ivan, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 - Járová Jana, Ryška Jaroslav; 2 - Auterský Pavel, Dedera František,  Kučera Josef, Šebesta Stanislav, Turek Ján; 3 - Čenovský Jiří, Gášek Josef,  Hlavatý Josef, Kučírek Petr; 4 - Godalová Marta; 5 - Havel Jan; 13 - Lustyková Jitka; 18 - Dostál Vlastimil; 59 - Novák Robert.

 

1. kolo křížovkářské soutěže přilákalo celkem 43 řešitelů, přibyli i soutěžící ze Slovenska (nejen v této soutěži). 27 řešitelů si s křížovkou poradilo bez ztráty kytičky. Pokud se chybovalo, bylo to většinou v oblasti, na kterou jste se chtěli uvést prameny. Někteří soutěžící měli špatně tajenku - ta polévka je KRYBUS, takže musela být svisle ARMARA.

Dotazy na prameny - vyjádření autora:

frlak – Valašské nářečí na internetu

mahu - SNČ

tragik – ČSVaS, heslo 2549

kapalný boran – CJC, 1. díl str. 251

frost - SNČ

vlapan – Kott (význam je jen v němčině, Sitzer, Hocker – což má víc významů, ale snad jsem to přeložil aspoň trochu výstižně)

 

Logika – 1. kolo

20 - Bezděk Karel, Brož Bohumil, Buchta Karel, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kučírek Petr, Matějková Martina, Milka Dalibor, Plachý Bohuslav, Sedláčková Pavla, Turek Miroslav,  Vodičková Jana;  19 - Cily Imrich, Járová Jana, Makovník Ján, Pech Ladislav, Šebesta Stanislav, Šuňavec Ivan, Turek Ján; 18 - Kmoščák Oldřich; 17 -  Dortová Zuzana, Vacek Vladimír; 16 - Dedková Iveta; 14 - Spáčil Jiří; 12 - Pavelka Lubomír.

 

26 logiků se pustilo do 9 úkolů s jedním malým optimizérem - v úloze č. 3 bylo možné vytvořit souvislou řadu s 34 lomy, toto řešení  bylo za dva body, další vyhovující s více lomy  za jeden bod. Někteří soutěžící se upsali v žížalách, někteří neměli pentonima ... Celá polovina soutěžících získala plný počet 20 bodů. Tentokrát jsem si některé úlohy zkusila vyřešit i já a některé jsem i vyřešila. S 8 body bych uzavírala startovní pole.

 

Potěšilo mě, že počet soutěžících vzrostl, vítám všechny nováčky a věřím, že se vám soutěže budou líbit. Jen doufám, že se situace zlepší a budeme se moci setkávat i na přeborech. A  k tomu vám všem přeji pevné zdraví, protože bez toho by to nešlo.

 

Řešení 1. kola tohoto ročníku najdete na stránkách jednotlivých soutěžních kategorií - křížovky, hádanky, logické úlohy.

 

Věra K.