Zahájení 3. kola a výsledky 2. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2022

 

Řešení třetího kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 15. srpna 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Zadání 3. kola je k dispozici ZDE.

 

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Velmi nás těší, že stejně jako v úvodním kole dorazilo 19 řešení. Princezna byla na většinu řešících kroužků velmi hodná, což se projevilo tím, že 13 řešení bylo bez chyb. S některými kroužky si přeci jen trochu „zalaškovala“ a způsobila nějaké ty bodové ztráty, byť se projevilo i upsání se či zapomenutí vyplnění políček. Asi nejsmutnější mohou být Rychtáři, kteři se při překreslování řešení podívali do výstřihu princezny jaksi naopak a přes zadaný vntřní obrys použili políčka opačně, bohužel si tak vysloužili větší příděl bodů. V čele je po druhém kole 13 kroužků.

Věříme, že i třetí kolo, byť je o něco rozsáhlejší, je podobně řešitelné a bude pro vás i podobně zábavné. 

Rozpis chyb:
Šohaji - na U/8 řešeno „eraisity“ místo správného „erionity“ (CJC2) x 16/2 Aneli (Knapp 2015) x 17/1 tajenka „uchazeč o ni“.
Kokos - výraz L/2 řešen „rorejk“ místo správného „rorejc“ (Machek, heslo rorýs), i přes velmi velké zvětšení bylo řešení v tomto místě velmi špatně čitelné; dále nepodbarvená políčka, případně jiným způsobem nezrušené slabé linky mezi D a E ve sloupcích 9 a 10 (výrazy „mi“, „ta“ a „mita“).
Ruža -  výraz H/7 „uska“ místo správného „usus“ (SSJČ); U/8 „eriisity“ místo „erionity“ (CJC2) a  políčka viz Kokos.
Lázeňáci - na 7/7 řešeno „Tayg..ra“ místo správného „Tangorra“ (Kočí) x M/2 „frnda“ (SNČ) x O/2 „Vycor“ (MČSE); 8/5 „Brinel“ místo „Bridel“ (MČSE); 5/3 „rozláčně“ místo „rozlákle“ (PSJČ).              
Tatranec - na 7/4  „.om..“  místo „domna“ (Pech); U/8 „eriitity“ místo „erionity“ a políčka viz Kokos.
Rychtáři - porušen systém střídání, políčka na pozici F, G x 9, 10 ve výstřihu jsou orientována opačně než bylo zadáno v předloženém obrazci.

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Totysek, Valaši, Žilinci. – 2: Šohaji. – 3: Kokos. – 4: Ruža. – 5: Lázeňáci, Tatranec. – 8: Rychtáři.

 

STAV PO 2. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. – 4: Kokos, Šohaji. – 5: Ruža. – 6: Lázeňáci, Tatranec. – 8: Rychtáři.

 

Řešení 2. kola je na ZDE.

Karel Formánek a Marian Mikuš