Zahájení 4. kola (+ úprava a oprava obrazce) a výsledky 3. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2022

 

Řešení čtvrtého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 15. listopadu 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Zadání 4. kola je k dispozici ZDE.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Tentokrát dorazilo 17 řešení, s drakem nebojovali Lázeňáci, Ruža a Rychtáři. Přitom bylo znát, že drak byl jen papírový, neboť rovných 10 kroužků si s ním poradilo naprosto hladce. Do řešení Votroků (ale i dalších) se bohužel „nevloudil“ správný přepis do bulharštiny u zápasníka Tomova (správně Tomob). Evidentních upsání se či z nepozornosti nevyplněných políček bylo tentokrát docela dost. To nás hodně mrzí, protože si uvědomujeme kolik času strávíte nad řešením. A pak ještě řešení přepsat či překreslit pro odeslání, a to pokud možno bez chyby, no opravdu to nemáte s námi snadné. V čele je po třetím kole bez chyby 10 kroužků. Pokud se nemůžete dopočítat počtu kroužků a počtu došlých řešení – řešení mimo soutěž totiž zaslal i př. Havel ze Znojma. Vedl si skvěle, luštil pouze s osmi ztrátovými body. Smekáme.    

Věříme, že i čtvrté pohádkové kolo je podobně řešitelné a snad i podobně zábavné. Držíme palce! 

 

Rozpis chyb:
Hradečtí votroci - 37/1 řešeno „Tomov“, správně je „Tomob“ (PČP str. 77 a 81-82) x 45/2 oblaha (PSJČ)

Kokos – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 50/4 „snová“ místo správného „snový“; 30/4 „os tala“ místo „os tali“ (CJC 3, str. 238); 21/3 „vost….“ místo „vostržně“ (ČSVaS 2, str.457)

Žilinci – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 30/1 „býková“ místo „býkova“; 27/1 „legračný“ místo „legrační“; 17/3 „Loser“ místo „Lolan“ (filmová databáze IMDB)

Šohaji – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 30/8 „kyu“ místo „kiu“ (MČSE); 30/9 „levý“ místo „leví“; 18/4 „sedmi“ místo „sedmi-„ a 17/3 „Loser“ místo „Lolan“ (filmová databáze IMDB).

Tatranec – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 37/3 „..roj“ místo „Toroj“ (KSZEM); 32/2 „za niž“ místo „za což“ (tajenka); 38/4 „mast.“ místo „masti“; 40/2 „Lavrinč“ místo „Lavrnič“ (MEOH); 30/1 „býková“ místo „býkova“.

Macejko – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 36/1 „h..“ místo „hen“ (SSJČ); 35/1 „a kde“ místo „a zde“ (tajenka); 29/7 „.ark“ místo „bark“ (ASCS); 29/8 „.rna“ místo „srna“ (SSJČ); 28/6 „.ukovi“ místo „Kukovi“ (ČBS+PČP); 25/2 „Mameli“ místo „Lemene“ (Kočí); 20/3 „losole“ místo „loso“ (SSJČ); 19/1 „Montron“ místo „Monteron“ (ETK) a 41/1 „Momové místo „Namové“ (NCS).

Výsledky 3. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Hradečtí votroci. – 4: Kokos, Žilinci. – 5: Šohaji. – 7: Tatranec. – 11: Macejko. – 100: Lázeňáci, Ruža, Rychtáři.

 

STAV PO 3. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Hradečtí votroci. – 4: Žilinci. – 8: Kokos. – 9: Šohaji. – 11: Macejko. – 13: Tatranec. – 105: Ruža. – 106: Lázeňáci. – 108: Rychtáři.

 

Řešení 3. kola je ZDE.

Karel Formánek a Marian Mikuš