Zahájení 4. kola a výsledky 3. kola Lázeňských oříšků 2019/20

 

Zadání 4. kola Lázeňských oříšků 2019/20 najdete na stránkách jednotlivých kategorií soutěže - křížovky, hádanky, logika. 

 

Řešení 4. kola posílejte do 30. dubna 2020 na adresu Věra Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně nebo E- mail: V.Kucavova@seznam.cz

 

LÁZEŇSKÉ OŘÍŠKY 2019/20 - VÝSLEDKY 3. KOLA

Hádanky – 3. kolo

15 bodů - Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Husar Ivo, Jakubček Igor, Jalůvka Rostislav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Marek Daniel, Marešková Jana, Paďour Peter, Pavelka Jan, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valkus Jaroslav, Žačok Radoslav; 14 - Fišbach Milan, Roemer Ivan, Samec Peter, Varšaník Štefan; 13 - Bezděk Karel, Haman Petr, Ota Václav; 12 - Rusá Dagmar, Vagaiová Dana; 12 - Vodičková Jana; 9 - Novák Robert.

 

Řešení 3. kola je na stránce soutěže ZDE.

 

Hádanky – po 3. kole

45 bodů - Červeňáková, Drdel, Husar, Jakubček, Jalůvka, Jemelík, Karpíšek, Kmoščák, Kousal, Kovářová, Kožušník, Marek, Marešková, Paďour, Pavelka, Radouš, Říha, Štefek, Turek, Valkus, Žačok; 44 - Fišbach,  Járová, Samec, Urbánek, Varšaník; 42 - Haman, Ota, 41 - Bezděk; 39 - Roemer; 38 - Rusá;  36 - Vagaiová; 31 - Vodičková; 30 - Borkovský; 23 - Novák.

 

3. kola se zúčastnilo 34 soutěžících, 23 z nich vyřešilo všech 15 hádanek. Několik řešitelů chybovalo v záhadném nápisu, kde muselo být MAKKRA, aby byla splněna podmínka alespoň dvou změn v náznaku. Neuznávala jsem Lašku v hádance č. 13 (nápověda - severský kroj). V tónovce jsem uznala i řešení Rút - Prut a jedné řešitelce i poněkud změněný slovosled, protože řešení neodpovídalo slovosledu ani v náznaku ani v jádru. Ubyl jeden řešitel.

 

Křížovky – 3. kolo

0 ztrátových bodů - Bulín Stanislav, Gašparín Pavol, Husar Ivo, Járová Jana, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Karpíšek Jaroslav, Kopřiva Jiří, Mikuš Marian, Říha Antonín, Sebera Břetislav, Štefek Petr, Turek Miroslav, Vašinka Jan, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 - Bonaventura David, Bonaventura Štěpán, Drdel Stanislav, Nack Petr,  Ota Václav, Ryška Jaroslav, Sklenka Marián, Valíček Petr; 2 - Auterský Pavel, Havel Jan; 3 - Dostál Vlastimil;  4 - Mach Jaroslav; 5 - Gášek Josef, Kučírek Petr; 9 - Pláňava Eduard.  

 

Řešení 3. kola je na stránce soutěže ZDE.

 

Křížovky – po 3. kole

0 ztrátových bodů - Bulín, Gašparín, Jaroš, Jemelík, Kopřiva, Mikuš, Sebera, Štefek, Vašinka, Vojník, Žačok; 1 - Bonaventura, Bonaventura, Husar, Karpíšek, Nack, Říha, Sklenka,Valíček; 2 - Járová, Ota;  3 - Ryška Turek; 4 - Drdel; 5 - Auterský, Mach; 8 - Havel; 9 - Gášek; 11 - Kučírek; 13 - Pláňava; 33 - Dostál.

 

3. kolo křížovkářské soutěže zaslalo 31 řešitelů, pouze 3 se nenechali nachytat na autorův čtyřchytáček NA - KA - ZA - SA. Jenže řešitelé jsou koumáci, kdesi vykutali výraz KITR (byť ne ve spojení dát za kitr), takže jsem po dohodě s autorem uznávala i tato řešení. Smůlu měli pouze ti, kterým se v křížovce objevil dvoják, nevyplnili políčka nebo měli zcela jasné překlepy. Nejčastější chybou byl ER místo AR (turecký kameraman). Protože došlo k opravě, o které jsem se dozvěděla později, než byla zveřejněna v ČSHAK, uznávala jsem i FŮRII.

Ve výrazu FAHAN se nechybovalo, legenda ryba byla změněna na burbonský čaj a výraz APA je v kartotéce (to byly dotazy na prameny).

 

Logika – 3. kolo

46 bodů - Brož Bohumil; 45 - Kučírek Petr; 43 - Milka Dalibor; 42 - Dortová Zuzana; 40 - Jemelík Vladimír, Husar Ivo, Marek Daniel; 39 - Haman Petr, Konečný Jiří, Sedláčková Pavla; 37 - Bezděk Karel; 36 - Járová Jana, Šebesta Stanislav; 32 - Cily Imrich; 29 - Pech Ladislav; 25 - Spáčil Jiří; 23 - Buchta Karel; 10 - Vodičková Jana; 5 - Kmoščák Oldřich.

 

Řešení 3. kola je na stránce soutěže ZDE.

 

Logika – po 3. kole

85 bodů - Milka; 84 -  Brož; 82 - Jemelík; 81 - Husar, Marek; 80 - Sedláčková; 76 - Dortová, Šebesta; 71 - Járová,  Kučírek; 70 - Haman; 68 - Bezděk; 67 - Cily; 66 - Konečný; 64 - Pech; 46 - Buchta; 45 - Spáčil; 39 - Mičinský; 34 - Plachý, Vodičková; 31 - Kmoščák, Sýkora; 22 -  Pavelka.

 

Ve 3. kole změřilo své síly 19 logiků, některé úlohy byly náročnější, ale pokud je řešitelé řešili, měli je správně. Pouze jednou nebyla u přesýpacích hodin dodržena podmínka, že musí být čísla různá. V tomto kole se opět řešily dva optimizéry. Vzpomínka na Halmu, za kterou se přidělovaly 2-1-0 body, pořadím příliš nezamíchala. Zato druhý optimizér zamíchal pořadím docela hodně. Bylo to i tím, že se za něj přidělovalo podstatně víc bodů než za ostatní úkoly (jak upozornil jeden řešitel). Ale hlavně, záleželo na tom, od kterého písmene se začalo. Podmínky pro všechny byly stejné, takže blahopřeji těm, kdo v optimizéru uspěli.

Zde je nejlepší řešení.    

Kámen, se kterým se skákalo: X                                                                      

Přeskočené kameny: TOIDCFSWNGEJRUYjocHBKVbdvzyxrkZPLMiuwp     

Počet kamenů (N): 38

 

Přeji všem pěknou zábavu a hodně zdaru ve 4. kole, které bude zahájeno 1. 3. 2020.

 

Věra K.