Zahájení 62. kola JLA

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 bylo zahájeno 62. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA). K účasti zvu jak tradiční účastníky, tak nové či staronové. Křížovky by měly být opět z velké části řešitelsky vstřícné, tři tajenky jsou čerpány z textu Valašská dědina, zbytek tajenek se týká výroby dřevěných hrábí. Náměty pro hádanky na téma hrabání jsou opět čerpány z frází obsažených převážně v SSJČ, tentokrát jsem se pokusil do jednoho jádra zakomponovat docela známé slovo na 30 písmen. Logické úlohy jsou opět tvořeny osmi různými typy úloh, jsou mezi nimi snazší i obtížnější. Doufám, že se budete řešením bavit, termín pro zaslání řešení je do 26. května 2021.
Vladimír Jemelík