Zahájení 63. kola JLA

Ve čtvrtek 8. července 2021 bylo zahájeno 63. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA). K účasti zvu tradiční účastníky, nové i staronové. Křížovky by měly být opět z velké části řešitelsky vstřícné, čtyři tajenky jsou čerpány z textu Valašská dědina, zbytek tajenek se týká výroby dřevěných vidlí. Náměty pro hádanky na téma vidle jsou opět čerpány z frází obsažených v SSJČ (2), SNČ (1), Šmírbuchu jazyka českého (2) a tentokrát i z webových stránek Muzea vidlí v Lichnově (4). Logické úlohy jsou opět tvořeny osmi různými typy úloh, jsou mezi nimi snazší i obtížnější. Doufám, že se budete řešením bavit, termín pro zaslání řešení je do 4. srpna 2021.
Vladimír Jemelík