Zahájení 69. kola JLA

Ve čtvrtek 15. září 2022 bylo zahájeno 69. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA). Kromě tradičních účastníků zvu k účasti i nové soutěžící. U křížovek je fotografie exponátu z Valašského muzea v přírodě tentokrát vsazena do rámu. Tajenky jsou čerpány z textu Valašská dědina nebo se týkají výroby proutěných stoliček. U hádanek se jádra týkají stoliček a židlí, většinu námětů jsem čerpal ze SSJČ a SNČ, podívejte se na ně, možná jim přijdete na chuť. Logické úlohy jsou tvořeny osmi různými typy úloh, ve většině úloh se nějakým způsobem objevují židle. Byl bych rád, kdybyste se na ně podívali, třeba Vás zaujmou. Termín pro zaslání řešení je do 12. října 2022.
Hodně zdaru při řešení, Vladimír Jemelík