Zahájení 73. kola Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA)

Ve čtvrtek 4. července 2024 bylo zahájeno 73. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie a byly zveřejněny výsledky 72. kola JLA. Kromě tradičních účastníků zvu k účasti i nové soutěžící. Pro obrazec křížovky byl vybrán další z exponátů Valašského muzea v přírodě vyrobených ze slámy. Do shodné křížovky se bude vpisovat pouze 88 výrazů. Tajenky křížovky jsou čerpány z textu Valašská dědina, který mají řešitelé k dispozici, nebo se týkají domácké výroby ze slámy a skrytých tajenek. Kreslená hádanka má opět vztah k obrazci křížovky a další hádanky jsou zaměřeny na vodu. Náměty tajů byly čerpány převážně ze SSJČ. Logické úlohy jsou tvořeny různými typy úloh, všechny mají vztah k probíranému tématu. Budu rád, když se na zadání 73. kola JLA podíváte a pustíte se do řešení. Termín pro zaslání řešení je do 1. srpna 2024.

Hodně zdaru a zábavy při řešení přeje

Vladimír Jemelík