Zahájení Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2018 - 1. kolo + oprava legendy

 

Vážení přátelé a milovníci luštění křížovek,

vítám Vás na startu nového ročníku NKM. Letošní rok bude věnován modernímu pětiboji a údaje o něm naleznete hlavně na webové stránce www.pentathlon.cz.
Obrazce k jednotlivým kolům jsou sestaveny podle piktogramů OH 1980 v Moskvě a budou znázorňovat jednotlivé disciplíny moderního pětiboje.

Řešení prvního kola zašlete nejpozději do 16. března 2018  na adresu  Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha nebo raději e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu stanislav.bulin@gmail.com.

Vše potřebné - tedy propozice soutěže, prameny a zadání 1. kola najdete na STRÁNCE SOUTĚŽE.

Opravte si prosím v legendě tyto dvě nepřesnosti:
3. nesprávně ...birgminghamské ... správně ...birminghamské...
37/6 nesprávně "španělsky ryba", správně španělsky "ryba"

Stanislav Bulín