Zpráva o činnosti kroužku Hanáci v roce 2018

 

V sezoně 2017/2018, která probíhala již tradičně za patronace města Prostějova v prostorách restaurace U tří bříz, bylo na 35 řešitelských schůzkách předloženo 282 vlastních hádanek a 10 vlastních křížovek. Soutěže se zúčastnilo 13 hádankářů při průměrné účasti 7,2 člena na schůzku.

 

Pořadí v hádankářské části: 1. Bohdan Kousal 291 bodů, 2. Bohumil Korčák 231, 3. Jaroslav Řičánek 227, 4. Miroslav Turek 196, 5. Oldřich Kmoščák 185, 6. Eduard Pláňava 159, 7. Petr Urbánek 157, 8. František Holátko 106, 9. Iveta Dedková 65, 10. Miroslav Mojžíš 5 a další s méně body.

 

Pořadí v křížovkářské části: 1. Bohdan Kousal 132 bodů, 2. Bohumil Korčák 127, 3. Eduard Pláňava 124, 4. Jaroslav Řičánek a Miroslav Turek 118, 6. Oldřich Kmoščák 101, 7. Iveta Dedková 88, 8. František Holátko 61, 9. Miroslav Mojžíš 11 a další s méně body. Autorem sedmi křížovek byl Petr Urbánek.

 

Také letos byli Hanáci autory prázdninové řešitelské soutěže, pořádané s přispěním města Prostějova a Městské knihovny. Křížovka Ivety Dedkové byla tentokrát s námětem nejvyššího vrchu Hané Velkého Kosíře, spolu s osmisměrkou Bohdana Kousala byla v průběhu letních měsíců umístěna v prostorách dětské i dospělé knihovny a v některých vybraných restauracích. Odevzdáno bylo přes sto řešení a po vyhodnocení bylo 5 řešitelů odměněno knižními cenami.

 

Letos byla navíc ve spolupráci s prostějovskou knihovnou zveřejněna pětikolová křížovkářská soutěž, ve které autor Petr Urbánek připomenul řadu událostí z historie města Prostějova.

 

Schůzky O Hanáci se konají pravidelně každé úterý od 17 hodin v samostatné místnosti restaurace U tří bříz na Dolní ulici č. 2 v Prostějově, kam všechny zájemce srdečně zveme. Další informace lze získat na internetu na adrese www.volny.cz/kousalovi.

 

Bohdan Kousal,

předseda kroužku Hanáci