Zpráva o Mezikroužkové autorské soutěži (MAS) 2020/21

 

ZPRÁVA o 68. ROČNÍKU

 

Před rokem jsem na tomto místě psal o nebývalé vyrovnanosti v boji o celkové vítězství v 1. třídě – pro připomenutí: krásný souboj dvou ostravských Honzů Hese a Hoška rozhodly ve prospěch prvního jmenovaného až pomocné body. Letos to tak urputné nebylo (vítěz první třídy měl náskok tří bodů), ale to, co se stalo ve druhé třídě, MAS určitě nepamatuje – vítěz Zdeněk Dočekal vyhrál s náskokem šestadvaceti bodů!

 

Pojďme ale postupně a začneme „mistrovskou“ první třídou, o které se dá říct, že dopadla tak, jak začala – Dušan Karkuš vyhrál hned první dílčí soutěž (náměty), a ačkoli po prvním kole nevedl, další dílčí výhrou v kole druhém se do čela dostal a ve třetím kole už si svůj celkový triumf pohlídal. S odstupem již zmíněných tří bodů následoval Bohuslav Plachý, těsně za ním Jaromír Kvíčala, Břetislav Basta a s větším odstupem Milan Kožušník. Vítěz byl jediným, který zvítězil ve více dílčích soutěžích – o zbylé výhry se podělili Milan Kožušník, Petr Šimek, Bohuslav Plachý a Jaromír Kvíčala.

 

V soutěži družstev se opakoval už třetí rok po sobě souboj družstev Ostraváků a Starého hnízda. Loni zvítězili chachaři o dvanáct bodů, ale letos jim Pražáci prohru (i když bez úroků) vrátili a prvenství o stejný počat bodů uzmuli. A to si ještě Ostraváci museli hlídat záda, protože další Pražáci z kroužku Podskaláci za nimi nakonec skončili pouze o dva bodíky! Inu s Prahou to má zbytek republiky těžké nejen ve fotbale...

 

Jako každý ročník chci i tentokrát poděkovat vedoucímu první třídy Bohdanu Kousalovi za bezchybné vedení soutěže. Zcela určitě vím, že se celý ročník nemusím o první třídu starat, protože Bohdan je mnohem spolehlivější než já. I na porotu dohlídl tak pečlivě, že tentokrát rozdala pouze tři nuly – poděkování za výbornou práci patří samozřejmě i porotcům.

 

Jak už bylo napsáno, druhou třídu suverénně ovládl Zdeněk Dočekal, který dlouhodobě hostuje v kroužku Pijaristé ze z Plzně. Zdeněk začal v prvním kole rozvážně šestým a čtvrtým místem, pak to ale rozbalil naplno a vyhrál tři ze čtyř dílčích soutěží druhého a třetího kola. I další autoři se snažili ze všech sil, ale na záda vítěze se dívali opravdu s obrovským odstupem. Pořadí na druhém až pátém místě bylo ale našlapáno, když se Břetislav Sýkora, Marie Švarcová, Oldřich Kmoščák a Miroslav Radouš naskládali do pouhých pěti bodů.

Výkon Zdeňka Dočekala se nutně musel promítnout i do soutěže družstev, kterou ovládli Pijaristé a budou „potrestáni“ postupem do první třídy příštího ročníku. Druhé místo uzmulo druhé družstvo Hanáků a bronz za třetí příčku připadl Vysočině.

 

Porota vedená Petrem Šimkem pracovala skvěle, leč katastrofě u tvaroslovek nemohla zabránit, ani kdyby chtěla. Místo dlouhých řečí ocituji její shrnutí: „Autoři většinou nezvládli tvorbu tvaroslovky, zbylo jen 11 hodnocených hádanek. Je ovšem zajímavé, že ještě čtvrtá tvaroslovka získala více bodů než první souhlaska. V tvaroslovkách neselhal Kula (ani my, co jsme mu výběr odsouhlasili), nýbrž jednoznačně a jen autoři! Kdo mohl tušit, že poměrně krátce po vysvětlení tvaroslovky ve sloupku Začínáme s hádankami (KaH 2020/5) autoři tak fatálně selžou. Je zřejmé, že (i relativně zkušení) autoři neznají různé způsoby tvorby a nedostatečně je rozlišují. Jinak by museli pochopit, že požadavek na minimálně dvouslovný námětově ucelený náznak se netýká jen náznaku v ZT, ale i všech DN v ST...“ Přidám pouze jedno známé rčení – učit se, učit se, učit se.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

I. třída

Jednotlivci: 1. Dušan Karkuš (Staré hnízdo I) 318 bodů, 2. Bohuslav Plachý (Podskaláci) 315, 3. Jaromír Kvíčala (Staré hnízdo I) 314, 4. Břetislav Basta (Ostraváci) 312, 5. Milan Kožušník (Ostraváci) 305, 6. Stanislav Bulín (Staré hnízdo II) 304, 7. Pavel Tučka (Staré hnízdo I) 303, 8. Ivo Husar (Ostraváci) 302, 9. Marie Vodáková (Podskaláci) 300/354, 10. Petr Šimek (Podskaláci) 300/352, 11. Jaroslav Kula (Ostraváci) 299, 12. Jan Hes (Ostraváci) 297, 13. Jiří Adamčík (Staré hnízdo II) 296, 14.–15. Jiří Ivánek (Hanáci I) a Jindřich Kupka (Staré hnízdo I) 295/349 a další.

Kroužky: 1. Staré hnízdo I 1113 bodů, 2. Ostraváci 1101, 3. Podskaláci 1099, 4. Staré hnízdo II 1071, 5. Hanáci I 1039.

 

II. třída

Jednotlivci: 1. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 326 bodů, 2. Břetislav Sýkora (Ječmínek) 300, 3. Marie Švarcová (Ječmínek) 297, 4. Oldřich Kmoščák (Hanáci II) 296, 5. Miroslav Radouš (Vysočina) 295, 6. Pavel Průša (Vysočina) 293, 7. Martin Kokeš (Skaláci) 287, 8.–9. Petr Haman (Pijaristé) a Rostislav Jalůvka (Přemyslovci) 285/337, 10. Gertruda Samuelová (Vysočina) 280/327, 11. Eduard Pláňava (Hanáci II) 280/280, 12. Pavel Auterský (Pašáci) 275, 13. Jaroslav Kyncl (Vysočina) 274, 14. M. M. Motyčková (Skaláci) 271, 15. Jiří Nepimach (Ječmínek) 270/310 a další.

Kroužky: 1. Pijaristé 1011, 2. Hanáci II 967, 3. Vysočina 953, 4. Skaláci 942, 5. Ječmínek 930, 6. Pašáci 901, 7. Přemyslovci 883.

 

POŘADÍ V DÍLČÍCH SOUTĚŽÍCH

I. třída

NÁMĚTY C: 1. Dušan Karkuš (Staré hnízdo I) 67, 2. Petr Šimek (Podskaláci) 66/111, 3. Stanislav Bulín (Staré hnízdo II) 66/110, 4. Jiří Čenovský (Staré hnízdo II) 65, 5. Pavel Tučka (Staré hnízdo I) 64.

VĚNOVÁNKY: 1. Milan Kožušník (Ostraváci) 63/105, 2. Jaromír Kvíčala (Staré hnízdo I) 63/104, 3. Jindřich Kupka (Staré hnízdo I) 61, 4. Břetislav Basta (Ostraváci) 60/101, 5. Ivo Husar (Ostraváci) 60/100.

PŘÍSLOVKY: 1. Petr Šimek (Podskaláci) 63, 2. Jiří Adamčík (Staré hnízdo II) 61/103, 3. Jaroslav Kula (Ostraváci) 61/102, 4. Jiří Ivánek (Hanáci I) 60, 5. Pavel Zahajský (Podskaláci) 59.

RÁČKY SLABIKOVÉ: 1. Dušan Karkuš (Staré hnízdo I) 69, 2. Břetislav Basta (Ostraváci) 67, 3. Jaromír Kvíčala (Staré hnízdo I) 66, 4. Bohuslav Plachý (Podskaláci) 65, 5. Pavel Tučka (Staré hnízdo I) 63.

HLÁSKOVKY: 1. Bohuslav Plachý (Podskaláci) 68/113, 2. Jan Hes (Ostraváci) 68/112, 3. Dušan Karkuš (Staré hnízdo I) 68/111, 4. Břetislav Basta (Ostraváci) 66, 5. Milan Kožušník (Ostraváci) 65/108.

PŘÍSVOJKY: 1. Jaromír Kvíčala (Staré hnízdo I) 62, 2. Bohuslav Plachý (Podskaláci) 61, 3. Břetislav Basta (Ostraváci) 60, 4. Ivo Husar (Ostraváci) 59/99, 5. Jiří Adamčík (Staré hnízdo II) 59/98.

 

II. třída

NÁMĚTY E: 1. Márius Byss (Vysočina) 67, 2. Gertruda Samuelová (Vysočina) 65/108, 3. Miroslav Turek (Hanáci II) 65/107, 4. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 64, 5. Oldřich Kmoščák (Hanáci II) 63.

STŘÍDAVKY: 1. Břetislav Sýkora (Ječmínek) 66, 2. Miroslav Radouš (Vysočina) 64, 3. Marie Švarcová (Ječmínek) 63/106, 4. Ivan Roemer (Hanáci II) 63/104, 5. Martin Kokeš (Skaláci) 62.

LAVINOVKY ZRCADLOVÉ: 1. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 69, 2. Břetislav Sýkora (Ječmínek) 66, 3. Miroslav Radouš (Vysočina) 63, 4. Petr Haman (Pijaristé) 60/101, 5. Oldřich Kmoščák (Hanáci II) 60/100.

VOKÁLOVKY: 1. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 67, 2. Miroslav Radouš (Vysočina) 66, 3. Robert Novák (Přemyslovci) 65, 4. Břetislav Sýkora (Ječmínek) 63, 5. Martin Kokeš (Skaláci) 62.

TVAROSLOVKY: 1. Marie Švarcová (Ječmínek) 68, 2. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 65, 3. Oldřich Kmoščák (Hanáci II) 62/104, 4. Pavel Průša (Vysočina) 62/103, 5. Pavel Auterský (Pašáci) 58.

SOUHLASKY: 1. Zdeněk Dočekal (Pijaristé) 60, 2. Rostislav Jalůvka (Přemyslovci) 57/96, 3. František Konečný (Přemyslovci) 57/95, 4. Jan Soškola (Přemyslovci) 57/93, 5. Pavel Průša (Vysočina) 56/94.

 

PODĚKOVÁNÍ

68. ročník Mezikroužkové autorské soutěže je minulostí a mně nezbývá než poděkovat všem, kteří se na něm autorsky, porotensky či organizačně podíleli. Věřím, že české slovní hádance zůstaneme věrni všichni i nadále a že se spolu sejdeme na startovní čáře ročníku nového. Sedmdesátka se blíží, tak vydržme.

 

Jaroslav Kula, hlavní vedoucí MAS