Zpráva z valné hromady ČSHAK 2022

 

V sobotu 26. listopadu 2022 se v Praze konala valná hromada Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Měla být zahájena v 11.15 hodin, ale protože nebyla přítomna nadpoloviční většina členů svazu, byl začátek o 15 minut odložen a v 11.30 hodin začala v souladu se stanovami náhradní valná hromada s počtem 57 členů z 19 kroužků. Zahájil ji a řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

Zprávu o činnosti svazu za rok 2022 připravil a přednesl František Vokatý. Vycházel ze zpráv 17 kroužků, které o své činnosti informovaly, a ze zpráv jednotlivých komisí.

Informace o průběžném plnění rozpočtu za období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 a rámcový návrh rozpočtu na rok 2023 podle podkladů hospodářky Stanislavy Teichmanové přednesl V. Jemelík. Valná hromada schválila překročení výdajů rozpočtu v položkách Svazový tisk a Hospodářsko-správní výdaje z důvodu růstu cen, a to zejména poštovného. K deficitnímu rozpočtu se vyjádřil také předseda revizní komise Jaroslav Kolín.

 

Návrh na svazová vyznamenání v roce 2022 vypracoval Bohdan Kousal, doplnilo jej předsednictvo svazu a schválil jej výbor svazu, vyznamenání vyhlásil Dušan Karkuš a předávali je V. Jemelík a F. Vokatý. Nositele nových výkonnostních tříd a člena Klubu všestranných vyhlásil F. Vokatý a předávali je V. Jemelík a D. Karkuš. Většinou se vyznamenaní dostavili osobně, v několika případech stanovili zástupce, kteří je převzali za ně, jednomu bude předáno na mistrovství republiky kroužků v Kolíně.

 

Návrh usnesení, které přednesl Přemysl Kubíček, valná hromada jednomyslně schválila. Valná hromada v něm uložila účastníkům informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Valnou hromadu ukončil V. Jemelík a pozval přítomné na Mistrovství České republiky jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které následovalo po skončení valné hromady. Zápis z valné hromady, její usnesení a zpráva o činnosti svazu za rok 2022 budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2023. 

Věra Kučavová

 

noví nositelé otazníků a čestných uznání

Zlatý otazník:

Ing. Josef Hlavatý, Ing. Jaroslav Karpíšek, Ivona Kovářová, Milan Kožušník.

Stříbrný otazník:

MUDr. Bohuslav Plachý, Dagmar Rusá, Petr Štefek.

Bronzový otazník:

Ing. Jaroslav Prošek.

Čestné uznání pro jednotlivce:

Vladimír Klos, Jiří Chudoba.

Čestné uznání pro kroužky:

Pijaristé ze z Plzně (120 let trvání kroužku), Ostraváci (100 let trvání kroužku), Pašeráci (70 let trvání kroužku), Valaši (60 let trvání kroužku), Přemyslovci (50 let trvání kroužku).

Pamětní list:

Drahotín Lančarič.

Pamětní plaketa:

Ing. František Luskač, Mgr. Alena Kolínová, Jindřich Kupka.

Zápisy a usnesení z valné hromady jsou na TÉTO STRÁNCE.