Zahájení 4. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2019 + opravy

 

Milí přátelé,

předkládám vám 4. kolo NKM 2019. Svá kompletní řešení posílejte nejpozději do 15. listopadu 2019 poštou na adresu: Radovan Juráň, Bratřejov 266, 763 12 Bratřejov nebo raději mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

V zadání bylo opraveno zadání počtu políček, očíslování jedné z tajenek (v úvodním textu a v legendě) a byly opraveny legendy ve směru šikmo dolů zleva doprava k výrazu 15/4 z původní legendy "jméno domácího zvířete" nově na legendu "americká zpěvačka", k výrazu 15/5 z původní legendy "mezulán" nově na legendu "tkanina", k výrazu 18/1 z původní legendy "rychlost" nově na legendu "kastrolek", k výrazu 19/1 z původní legendy "manuálně pracující člověk" nově na legendu "pytel na kaly" a k výrazu 24/1 z původní legendy "ruská polévka" nově na legendu "ázerbájdžánská polévka" a ve směru šikmo dolů zprava doleva k výrazu 25/1 z původní legendy "scenárista TV pořadu Echokabaret" nově na legendu "jména domácích zvířat" a k výrazu 43/1 z původní legendy "Luckého dílo" nově na "nápad pro politiky". Opravy jsou v zadání zvýrazněny červeně. Za opravy se omlouvám.

Radek Juráň