Užitečné odkazy

 

Zde uvádíme odkazy na některé webové stránky, které vám mohou pomoci při řešení křížovek, případně hádanek. Nejedná se o taxativní ani závazný soupis. Seznam bude průběžně upravován a doplňován.

Upozorňujeme, že při tvorbě křížovek nutno respektovat materiál Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích, který mimo jiné říká, že internet (web) lze jako pramen použít v případě, že se jedná o důvěryhodné oficiální stránky institucí (mateřské stránky institucí českých a mezinárodních), zpracovávající profesionálním způsobem danou problematiku (nejčastěji v podobě encyklopedických a slovníkových přehledů, seznamů, hesel apod.). Naopak při dokládání řešení lze užít jen elektronických pramenů, které ve výčtu pramenů uvedl autor křížovky.

 

Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český)

Slovník spisovného jazyka českého (Ústav pro jazyk český)

Databáze excerpčního materiálu Neomat - Neologizmy (Ústav pro jazyk český)

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Nakladatelství lidové noviny 2016, ÚČJ FF MU Brno)

Databáze heslářů - různé zdroje (Ústav pro jazyk český)

Český jazykový atlas 1 (Ústav pro jazyk český)

Český jazykový atlas 2 (Ústav pro jazyk český)

Český jazykový atlas 3 (Ústav pro jazyk český)

Český jazykový atlas 4 (Ústav pro jazyk český)

Příruční slovník jazyka českého a kartotéka lexikálního archivu (Ústav pro jazyk český)

Pravidla slovenského pravopisu (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra)

Různé slovenské slovníky - Slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov, názvy obcí SR (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra)

Silvestr Kazmíř: Slovník valašského nářečí (2011)

Databáze České literární osobnosti (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník české literatury po roce 1945 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník spisovatelů světa on-line (kroužek Kabrňáci)

Český hudební slovník osob a institucí (Ústav hudební vědy FF MU Brno)

Miloš Fikejz: Český film - herci a herečky (Nakladatelství Libri)

FDb.cz - filmová databáze

Česko-Slovenská filmová databáze

Velký lékařský slovník on-line (Nakladatelství Maxdorf)

Ida Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy

BioLib - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů

Savci.upol - internetová encyklopedie savců

Aquatab - přehled systému ryb a rybovitých obratlovců

Encyklopedie antropologie (Přírodovědecká fakulta MU Brno)

František Čapka: Dějiny zemí koruny české v datech (Nakladatelství Libri)

František Honzák: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 (Nakladatelství Libri)

Milan Churaň a kolektiv: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století (Nakladatelství Libri)

Josef Kolmaš a kolektiv: Kdo byl kdo - Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté (Nakladatelství Libri)

Planetky (Mezinárodní astronomická unie)

Kódy letišť

Překladové slovníky (Lingea)