Výsledky 2. kola a zadání 3. kola NKM 2018

 

Ve 2. kole pokračovali 23 soutěžící, tedy o 2 méně než v 1. kole. Bez ztráty kytičky řešilo 16 řešitelů. Chybovalo se především v těchto pasážích: F/3 - SVOJÁTKO (Podkrkonošský slovník), 12/4 - DITAIN (OSN, heslo dita) - nevyhovuje zde kokain (křižující výraz nemůže být KOSMAS, již jednou v křížovce je (24/4)), O/8 - ROK (OSN) a 25/2 - PACKA (není rána do zad). V této pasáži bylo uznáno v D/5 řešení MULIT vedle autorského PILIT.

Výsledky 2. kola - 0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Pětibojař, Podzemský, Sebera, Sýkora, Vašinka, Vojník. – 1:  Gonda, Kopřiva. – 3: Járová. – 6: Vychovalý. – 7: Bonaventura D., Bonaventura Š., Sklenka.    

Stav po 2. kole - 0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pětibojař, Podzemský, Sýkora, Vojník. – 1: Pavelka, Vašinka. – 3: Gašparín, Gonda, Járová, Sebera, – 6: Vychovalý. – 7: Bonaventura D.,  Bonaventura Š., Sklenka. – 13: Kopřiva.

Vše k 2. kolu včetně jeho řešení i zadání 3. kola je na STRÁNCE SOUTĚŽE.