Zadání 4. kola a výsledky 3. kola Lázeňských oříšků 2017/18

 

Řešení 3. kola i zadání 4. kola (termín pro zaslání řešení je 30. dubna 2018) jsou na stránkách jednotlivých soutěží: křížovky, hádanky, logika.

Nové stránky kroužku Lázeňáci (mimo jiné právě i s Lázeňskými oříšky) budou opravdu již brzy hotové (http://lazenaci.cz/).

Výsledky 3, kola:

Hádanky

15 bodů - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Čižmár Ján, Drdel Stanislav, Gonda Lucián, Haman Petr, Husar Ivo, Jalůvka Rostislav, Jemelík Vladimír, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Marek Daniel, Marešková Jana, Novák Robert, Ota Václav, Pavelka Jan, Štefek Petr, Urbánek Petr (mimo soutěž), Varšaník Štefan, Vavreinová Naděžda; 14 - Fišbach Milan, Járová Jana, Karpíšek Jaroslav, Kmoščák Oldřich, Radouš Miroslav, Rusá Dagmar, Sýkora Břetislav,Turek Miroslav, Vagaiová Dana; 13 - Roemer Ivan, Říha Antonín; 12 - Vodičková Jana;  6 - Hájiček Miroslav.

Hádanky po 3. kole:

45 bodů - Bezděk, Červeňáková, Čižmár, Gonda, Haman, Husar, Jalůvka, Jemelík, Kousal, Kovářová, Kožušník, Marešková, Ota, Pavelka,Vavreinová; 29 - Borkovský, Drdel, Fišbach, Marek, Novák, Radouš, Turek, Štefek; 43 - Karpíšek, Kmoščák, Říha; 42 - Rusá; 41 - Járová; 39 - Sýkora; 38 - Varšaník; 36 - Roemer, Vagaiová; 35 - Vodičková; 31 - Hájiček.

3. kolo 24. ročníku obeslali všichni řešitelé včetně P. Urbánka (mimo soutěž), 22 řešení bylo úplných, 9 soutěžícím chyběla 1 hádanka, dalším dvěma hádanky dvě. Chybovalo se spíše z nepozornosti, např. nedokončením jádra nebo  v pádovce.

Křížovky

0 ztrátových bodů - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Hájiček Miroslav, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Mikuš Marian, Pavelka Lubomír, Říha Antonín, Štefek Petr, Vojník Dušan, Žačok Radoslav; 1 - Járová Jana, Kmoščák Oldřich, Kopřiva Jiří, Podzemský Pavel, Turek Mirosla; 2 - Jaroš Jaroslav, Juráň Radovan, Karpíšek Jaroslav, Vašinka Jan;  4 - Havel Jan, Jalůvka Rostislav; 5 - Cily Imrich, Gonda Lucián, Chylová Silvia, Novák Robert, Pláňava Eduard, Zelený Zdeněk; 6 -  Urbánek Petr; 7 - Šplíchal Ladislav; 20 -  Malúšek Rudolf; 45 - Vagaiová Dana; 100 - Dostál Vlastimil, Valíček Petr.

Křížovky po 3. kole:

0 ztrátových bodů - Bezděk, Borkovský, Gašparín, Hájiček, Haman, Husar, Jemelík, Mikuš, Štefek, Vojník, Žačok; 1 - Kmoščák, Říha; 2 - Jaroš, Juráň, Kopřiva, Pavelka, Podzemský, Turek; 3 - Vašinka;  4 - Drdel, Karpíšek; 5 - Gonda; 6 - Pláňava; 7 - Jalůvka; 8 - Cily, Járová; 10 - Urbánek; 12 - Novák; 13 - Havel; 16 - Chylová; 20 - Zelený; 27 - Šplíchal; 71 -  Malúšek; 99 - Vagaiová.

3. kolo křížovkářské soutěže zaslalo celkem 35 řešitelů, čelo soutěže je nyní 11 členné. Dotazy na prameny: kaluž - Machek str. 342, otep - Machek str. 422, kloub - Slovník valašského nářečí

Logika

43 bodů - Haman Petr; 41 - Husar Ivo, Marek Daniel; 40 - Jemelík Vladimír; 39 - Milka Dalibor, 38 - Konečný Jiří; 37 - Bezděk Karel; Konečný Josef, Krajči Stanislav, Pech Ladislav,  Šebesta Stanislav; 33 -  Pavelka Lubomír;  32 - Cily Imrich, Čižmár Ján; 28 - Spáčil Jiří, Vodičková Jana; 24 - Dortová Zuzana; 23 - Buchta Karel, Sýkora Břetislav; 22 - Chylová Silvia, Járová Jana; 20 - Matějková Martina; 19 - Dedková Iveta, Kopřiva Jiří; 13 - Kmoščák Oldřich; 7 - Hájiček Miroslav; 6 - Šplíchal Ladislav; 0 - Brajko Vladimír, Škobrtal, Vagaiová Dana.

Optimizér: Haman 10 bodů, Husar a Marek 8, Jemelík 7, Milka 6, Konečný a Spáčil 5, Bezděk, Cily, Čižmár, Chylová, Konečný Josef, Krajči, Pech, Šebesta 4, Dortová (Í pouze 1x) a Pavelka (nepovolené shluky) 0 bodů

Logika po 3. kole:

108 bodů - Haman; 106 - Husar, Marek; 105 - Jemelík; 103 - Konečný Jiří; 102 - Bezděk, Krajči, Šebesta; 99 - Konečný Josef, Milka; 98 - Pavelka; 97 - Cily, Čižmár, Pech; 93 - Vodičková; 84 - Kopřiva, 83 - Buchta, 82 - Dortová, Járová; 79 - Dedková, Chylová; 78 - Spáčil; 75 - Matějková; 73 - Kmoščák; 66 - Sýkora; 62 - Hájiček; 46 - Šplíchal; 8 - Vagaiová.

Ve 3. kole zamíchal pořadím optimizér, který dělala asi polovina řešitelů. Ve dvou případech nebyly dodrženy podmínky, všichni ostatní získali nejméně 4 body. Antimagický čtverec měl více řešení, uznána byla všechna. Autor se omlouvá za nepovedené Doroty a po úpravě je předkládá znovu. Ztratili jsme bohužel našeho autora, př. Grossmanna.

Přeji všem pěknou zábavu a hodně zdaru ve 4. kole. A také krásné Velikonoce a hodně zdraví.

Věra K.