Výsledky hádankářské autorské soutěže č. 6/2019

 

VÝSLEDKY KVALIFIKAČNÍ AUTORSKÉ SOUTĚŽE Č. 6/2019 NA CITOSLOVKY

 

Do kvalifikační autorské soutěže na citoslovky zaslali 2 autoři celkem 6 hádanek. Dřívější účastníci kvalifikačních soutěží na hádanky již získali vyšší kvalifikační třídy, porota konstatovala, že přes nižší účast předložené hádanky splňují podmínky pro získání kvalifikačních bodů. Porota hodnotila ve složení Alena Kolínová, Jaroslav Kolín, Jaroslav Kula a Miroslav Turek, tajemníkem poroty byl Bohdan Kousal. Oba autoři dostali podrobnou zpětnou informaci. Hádanky se umístily následovně:

 

1. Oldřich Kmoščák, zn. VÝSTAVA – 43/85, 2. Peter Samec, zn. CLO – 42/85, 3. Peter Samec, zn. ITA – 42/83, 4. Oldřich Kmoščák, zn. NĚMEC – 41/80, 5. Peter Samec, zn. TOK – 38/78, 6. Oldřich Kmoščák, zn. HORY – 36/72.

 

V souladu s vypsáním soutěže budou přiděleny kvalifikační body takto:

1. skupina (držitelé 2. třídy AH) – 1. Oldřich Kmoščák, 4. Oldřich Kmoščák.

2. skupina (držitelé 3. třídy AH a autoři bez třídy) – 1. Peter Samec, 2. Peter Samec, 3. Peter Samec.

 

Bohdan Kousal, tajemník poroty