Indicie

 

INDICIE – 2024

 

Z důvodu nemoci vedoucí soutěže se soutěž v roce 2024 ruší.


 

INDICIE – 2023

 

Z důvodu nemoci vedoucí soutěže se soutěž v roce 2023 ruší.

________________________________________________________________________________________________________

 

INDICIE – 2022

 

Z důvodu nemoci vedoucí soutěže se soutěž v roce 2022 ruší.


INDICIE – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2021

I v roce 2021 bude mít soutěžící možnost setrvat ve hře přesto, že se v určité části soutěže nemohl z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se mu nebude jednoduše příliš dařit. Řešení se zasílají na adresu ceskeindicie@volny.cz. Soutěž je rozdělena na:

  • 3 části označené písmeny A, B, C;
  • kola (každá část bude mít 8 kol označených římskými čísly I až VIII);
  • úlohy (každé kolo bude mít 2 úlohy, označené arabskými čísly 1,2 - 3,4 atd.

Každé kolo začíná v neděli dle níže uvedeného kalendáře. Řešení každého kola musí soutěžící odeslat nejpozději do 10 dní (do příslušné středeční půlnoci). Z každé části bude vypracovaná samostatná tabulka, přičemž v jejím posledním kole, dojde-li k bodové shodě na čele pořadí u více soutěžících, rozhodne čas správného řešení. O konečném pořadí rozhodne součet pořadí ve všech třech částech po vyškrtnutí nejhoršího umístění. Pokud by v takovém případě na čele pořadí nastala shoda součtů, rozhodne o celkovém vítězi jednorázový rozboj.

Časový plán (klikněte na odkaz):

ČÁST A –   z důvodu nemoci vedoucí soutěže byla soutěž v roce 2021 zrušena

ČÁST B

ČÁST C

CO JSOU INDICIE?

V této soutěži předkládá autor vícero indicíí, na základě kterých musí řešitel najít výsledek. INDICII, jako i VÝSLEDEK, mohou tvořit jen jednoslovné výrazy ve tvaru podstatného jména, představující osobu, zvíře, věc, činnost, přírodní jev...atd., tedy všechno, s čím se můžeme v životě střetnout.

Vztah mezi indicií a výsledkem musí být vždy přímý.

1/ přívlastek

    I: KOŘEN                            V: ZELENINA  (kořenová)

2/ jméno

    I: SKLADATEL                     V: DUNAJ  (Dunajevskij)

3/ součást názvu

    I: STŘEDA                           V: DUNAJ (Dunajská Streda)

    I: HORA                               V: STŮL  (Stolová hora)

    I: HŘÍCH                              V: TANEC (Hříšný tanec)

4/ frazeologie

    I: SMETIŠTĚ                        V: KOHOUT  (dva kohouti na jednom smetišti)

5/ součást něčeho

    I: JABLKO                             V: NOHA  (jablko v koleně)

    I: OKO                                  V: ŘETĚZ ( část řetězu)

6/ synonyma

    I: OKO                                  V: PAST, HRA

    I: KOHOUT                           V: OHEŇ, ÚČES

7/ homonyma

    I: ROH                                  V: KOUT, VÝRŮSTEK

8/ ustálená spojení, všeobecně známé vztahy

    I: NAFTA                              V: ZLATO (černé zlato)

                                                V: ČERŇ ( černé zlato)

    I: PIVO                                 V: CHLÉB  (tekutý chléb)

 

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO KOLA

 

Vedoucí soutěže zadá v každém kole dvě indicie k řešení. Každá indicie bude charakterizována sedmi slovy a řešením bude jedno slovo, které odpovídá některému z výše uvedených vztahů. Každý soutěžící má možnost jedné opravy. Pokud zašle jiné než autorské řešení, musí jednotlivá slova a vztahy na požádání vedoucí soutěže zdůvodnit a ta rozhodne, zda toto řešení bude uznáno jako alternativní správné. Svá řešení posílejte na adresu ceskeindicie@volny.cz.

 

Přeji Vám příjemné chvíle při luštění,

Ivona Kovářová

 


INDICIE – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2020

I v roce 2020 bude mít soutěžící možnost setrvat ve hře přesto, že se v určité části soutěže nemohl z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se mu nebude jednoduše příliš dařit. Řešení se zasílají na adresu ceskeindicie@volny.cz. Soutěž je rozdělena na:

  • 3 části označené písmeny A, B, C;
  • kola (každá část bude mít 8 kol označených římskými čísly I až VIII);
  • úlohy (každé kolo bude mít 2 úlohy, označené arabskými čísly 1,2 - 3,4 atd.

Každé kolo začíná v neděli dle níže uvedeného kalendáře. Řešení každého kola musí soutěžící odeslat nejpozději do 10 dní (do příslušné středeční půlnoci). Z každé části bude vypracovaná samostatná tabulka, přičemž v jejím posledním kole, dojde-li k bodové shodě na čele pořadí u více soutěžících, rozhodne čas správného řešení. O konečném pořadí rozhodne součet pořadí ve všech třech částech po vyškrtnutí nejhoršího umístění. Pokud by v takovém případě na čele pořadí nastala shoda součtů, rozhodne o celkovém vítězi jednorázový rozboj.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

ČÁST A – 5.1. / 19.1. / 2.2. / 16.2. / 1.3. / 15.3. / 29.3. / 12.4. /

ČÁST B – 26.4. / 10.5. / 24.5. / 7.6. / 21.6. / 5.7. / 19.7. / 2.8. /

ČÁST C – 30.8. / 13.9. / 27.9. / 11.10. / 25.10. / 8.11. / 22.11. / 6.12.

 

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO KOLA

 

Vedoucí soutěže zadá v každém kole dvě indicie k řešení. Každá indicie bude charakterizována sedmi slovy a řešením bude jedno slovo, které odpovídá některému z výše uvedených vztahů. Každý soutěžící má možnost jedné opravy. Pokud zašle jiné než autorské řešení, musí jednotlivá slova a vztahy na požádání vedoucí soutěže zdůvodnit a ta rozhodne, zda toto řešení bude uznáno jako alternativní správné. Svá řešení posílejte na adresu ceskeindicie@volny.cz.

 

Přeji Vám příjemné chvíle při luštění,

Ivona Kovářová

 


INDICIE – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2019

I v roce 2019 bude mít soutěžící možnost setrvat ve hře přesto, že se v určité části soutěže nemohl z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se mu nebude jednoduše příliš dařit. Řešení se zasílají na adresu ceskeindicie@volny.cz. Soutěž je rozdělena na:

  • 3 části označené písmeny A, B, C;
  • kola (každá část bude mít 8 kol označených římskými čísly I až VIII);
  • úlohy (každé kolo bude mít 2 úlohy, označené arabskými čísly 1,2 - 3,4 atd.

Každé kolo začíná v neděli dle níže uvedeného kalendáře. Řešení každého kola musí soutěžící odeslat nejpozději do 10 dní (do příslušné středeční půlnoci). Z každé části bude vypracovaná samostatná tabulka, přičemž v jejím posledním kole, dojde-li k bodové shodě na čele pořadí u více soutěžících, rozhodne čas správného řešení. O konečném pořadí rozhodne součet pořadí ve všech třech částech po vyškrtnutí nejhoršího umístění. Pokud by v takovém případě na čele pořadí nastala shoda součtů, rozhodne o celkovém vítězi jednorázový rozboj.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

ČÁST A - 6.1. / 20.1. / 3.2. / 17.2. / 3.3. / 17.3. / 31.3. / 14.4. /

ČÁST B - 28.4. / 12.5. / 26.5. / 9.6. / 23.6. / 7.7. / 21.7. / 4.8. /

ČÁST C – 1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 14.12.

 

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO KOLA

 

Vedoucí soutěže zadá v každém kole dvě indicie k řešení. Každá indicie bude charakterizována sedmi slovy a řešením bude jedno slovo, které odpovídá některému z výše uvedených vztahů. Každý soutěžící má možnost jedné opravy. Pokud zašle jiné než autorské řešení, musí jednotlivá slova a vztahy na požádání vedoucí soutěže zdůvodnit a ta rozhodne, zda toto řešení bude uznáno jako alternativní správné. Svá řešení posílejte na adresu ceskeindicie@volny.cz.

 

Přeji Vám příjemné chvíle při luštění,

Ivona Kovářová