Užitečné odkazy

 

Zde uvádíme odkazy na některé webové stránky, které vám mohou pomoci při řešení křížovek, případně hádanek. Nejedná se o taxativní ani závazný soupis. Seznam bude průběžně upravován a doplňován.

Upozorňujeme, že při tvorbě křížovek nutno respektovat materiál Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích, který mimo jiné říká, že internet (web) lze jako pramen použít v případě, že se jedná o důvěryhodné oficiální stránky institucí (mateřské stránky institucí českých a mezinárodních), zpracovávající profesionálním způsobem danou problematiku (nejčastěji v podobě encyklopedických a slovníkových přehledů, seznamů, hesel apod.). Naopak při dokládání řešení lze užít jen elektronických pramenů, které ve výčtu pramenů uvedl autor křížovky.

 

Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Slovník spisovného jazyka českého (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Databáze excerpčního materiálu Neomat - Neologizmy (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Nakladatelství lidové noviny 2016, ÚČJ FF MU Brno)

Databáze heslářů - různé zdroje (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Český jazykový atlas 1 - 5 + dodatky  (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Příruční slovník jazyka českého a kartotéka lexikálního archivu (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Pravidla slovenského pravopisu (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV)

Různé slovenské slovníky - Slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov, názvy obcí SR (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV)

Silvestr Kazmíř: Slovník valašského nářečí (2011)

Databáze České literární osobnosti (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník české literatury po roce 1945 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník spisovatelů světa on-line (kroužek Kabrňáci)

Český hudební slovník osob a institucí (Ústav hudební vědy FF MU Brno)

Hudební encyklopedie - databáze populární hudby

Miloš Fikejz: Český film - herci a herečky (Nakladatelství Libri)

FDb.cz - filmová databáze

Česko-Slovenská filmová databáze

Přehled malířů (Artmuseum.cz)

Olympijské statistiky a historie

Seznam sídel a ulic v ČR (PSČ.cz)

Mapy (Mapy.cz)

Velký lékařský slovník on-line (Nakladatelství Maxdorf)

Ida Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy

BioLib - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů

Savci.upol - internetová encyklopedie savců

Aquatab - přehled systému ryb a rybovitých obratlovců

Encyklopedie antropologie (Přírodovědecká fakulta MU Brno)

Databáze nerostů (www.mineral.cz)

František Čapka: Dějiny zemí koruny české v datech (Nakladatelství Libri)

Josef Kolmaš a kolektiv: Kdo byl kdo - Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté (Nakladatelství Libri)

Planetky (Mezinárodní astronomická unie)

Mezinárodní kódy letišť

Překladové slovníky (Lingea)

Vícejazyčný překladový slovník (www.slovnik.cz)

Wikipedie, otevřená encyklopedie