Užitečné odkazy

 

Zde uvádíme odkazy na některé webové stránky, které vám mohou pomoci při řešení křížovek, případně hádanek. Nejedná se o taxativní ani závazný soupis. Seznam bude průběžně upravován a doplňován.

Upozorňujeme, že při tvorbě křížovek nutno respektovat materiál Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích, který mimo jiné říká, že internet (web) lze jako pramen použít v případě, že se jedná o důvěryhodné oficiální stránky institucí (mateřské stránky institucí českých a mezinárodních), zpracovávající profesionálním způsobem danou problematiku (nejčastěji v podobě encyklopedických a slovníkových přehledů, seznamů, hesel apod.). Naopak při dokládání řešení lze užít jen elektronických pramenů, které ve výčtu pramenů uvedl autor křížovky.

 

Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Slovník spisovného jazyka českého (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Databáze excerpčního materiálu Neomat - Neologizmy (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Nakladatelství lidové noviny 2016, ÚČJ FF MU Brno)

Databáze heslářů - různé zdroje (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Český jazykový atlas 1 - 5 + dodatky  (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Příruční slovník jazyka českého a kartotéka lexikálního archivu (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Pravidla slovenského pravopisu (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV)

Různé slovenské slovníky - Slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí, Slovník cudzích slov, názvy obcí SR atd. (Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV)

Silvestr Kazmíř: Slovník valašského nářečí (2011)

Národní digitální knihovna

Databáze České literární osobnosti (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník české literatury po roce 1945 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Slovník spisovatelů světa on-line (kroužek Kabrňáci)

Český hudební slovník osob a institucí (Ústav hudební vědy FF MU Brno)

Hudební encyklopedie - databáze populární hudby

FDb.cz - filmová databáze

Česko-Slovenská filmová databáze

Databáze umění (abART)

Olympijské statistiky a historie

Seznam sídel a ulic v ČR (PSČ.cz)

Mapy (Mapy.cz)

Velký lékařský slovník on-line (Nakladatelství Maxdorf)

Ida Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy

BioLib - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů

Savci.upol - internetová encyklopedie savců

Aquatab - přehled systému ryb a rybovitých obratlovců

Encyklopedie antropologie (Přírodovědecká fakulta MU Brno)

Databáze nerostů (www.mineral.cz)

Planetky (Mezinárodní astronomická unie)

Mezinárodní kódy letišť

Překladové slovníky (Lingea)

Vícejazyčný překladový slovník (www.slovnik.cz)

Wikipedie, otevřená encyklopedie