Soutěž ve scrabblu

 

SCRABBLOVINY 2024

 

Soutěž Scrabbloviny 2024 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo začne 7.1.2024, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIE první kolo začne 14.7.2024, partie bude probíhat do konce prosince

                       

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

 

1. partie

kalendar 1

 

2. partie

kalendar 2

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

Dagmar Rusá

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY

1. Pokládání slov

V každém kole tvoříme jedno slovo ze zásobníku , který obsahuje 7 vylosovaných písmen. Každé písmeno můžeme použít pouze jednou. První slovo musí procházet prostředním růžovým políčkem, každé další slovo musí nějakým způsobem navazovat na slova na desce.  Slova pokládáme vždy  jen v jednom směru, a to zleva doprava nebo shora dolů (jako při luštění  křížovky). Mezi slovy v jednom řádku nebo sloupci musí být aspoň jedno volné políčko. Všechna písmena, která spolu sousedí, musí tvořit platné slovo.

Nové slovo můžeme vytvořit přidáním písmena (písmen) k položenému slovu (předpona, koncovka atd.), překřížením položeného slova (použijeme jedno z jeho písmen), položením slova kolmo k jinému na jeho konci tak, že původní slovo prodloužíme, přiložením nového slova rovnoběžně s jiným tak, že všechny sousedící slova platí případně propojením více už položených slov.

2. Platnost slov

Pro scrabble jsou přípustné všechny slovní druhy kromě citoslovcí ve všech mluvnických tvarech (pády, slovesné časy včetně přechodníků). Nepoužíváme jednopísmenná slova, zkratky, vlastní jména a slova s apostrofy, dále slova označená jako zastaralá, řídká, nářeční a vulgární. Slova s předponami platí pouze tehdy, pokud jsou přímo uvedena ve slovníku.

Přípustnost slov pro  scrabble vychází z těchto slovníků:

  • Slovník spisovného jazyka českého (osmidílný) 1989
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 2004
  • Akademický slovník cizích slov
  • Pravidla českého pravopisu
  • Co v slovnících nenajdete 1994
  • Nová slova v češtině – slovník neologizmů 1,2
  • Polívková – Naše místní jména a jak jich užívat 2007
  • + názvy písmen české a řecké abecedy, názvy zvýšených a snížených tónů

Pro rychlé rozhodování při soutěži slouží elektronický scrabblový slovník  NOVEX (autor Petr Vetešník), který z těchto pramenů čerpá a obsahuje všechna 2-9písmenná slova přípustná pro hru.

3. Počítání bodů

Každé písmeno má vpravo dole svou bodovou hodnotu. Sada obsahuje dva žolíky – prázdné kameny s nulovou hodnotou. Žolík zastupuje libovolné písmeno, hráč musí určit, které písmeno představuje (v našem případě písmeno napíše do závorky). Bodová hodnota žolíka zůstává nulová, ať zastupuje jakékoli písmeno.

Skóre hráče v daném tahu se počítá jako součet bodů za všechna slova vzniklá v tomto tahu, včetně případných prémií. Pravidla o prémiích platí jen při prvním položení písmene na prémiové (barevné ) políčko.

Písmenné prémie – modré pole znásobuje pouze hodnotu písmene, které na něm leží – světlemodré 2P dvakrát a tmavěmodré 3P třikrát.

Slovní prémie – růžová a červená políčka znásobují hodnotu celého slova, které jimi prochází , růžové 2S dvakrát, červené 3S třikrát. Sečteme body všech písmen slova a pak vynásobíme. Pokud slovo prochází přes dvě růžová (červená ) pole, násobíme čtyřmi (devíti).

Pokud položením písmene na prémiové políčko utvoříme nové slovo v obou kolmých směrech (slovo +prodloužení již ležícího slova), násobíme jeho bodovou hodnotu v obou vzniklých slovech, tj.dvakrát.

Mimořádná prémie – pokud hráč v jednom tahu položí všech 7 písmen, získává navíc prémii 50 bodů.

4. Zápis tahu

Pozici slova udáme zápisem pozice prvního písmene pokládaného slova – pokládá-li se vodorovně, začíná se označením řádku (např. B9), pokládá-li se svisle, začíná se označením sloupce (9B). Pozor, značení je jiné než v časopise Křížovka a hádanka.


 

SCRABBLOVINY 2023

 

Soutěž Scrabbloviny 2023 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo začne 8.1.2023, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIE první kolo začne 16.7.2023, partie bude probíhat do konce prosince

 

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

1. partie - 8.1. / 22.1. / 5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3. / 2.4. / 16.4. / 30.4. / 14.5. / 28.5. / 11.6.

2. partie -  16.7. / 30.7. / 13.8. / 27. 8. / 10.9. / 24.9. / 8.10. / 22.10. / 5.11. / 19.11. / 3.12. / 17.12.

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

 

Celkové pořadí webové soutěže Scrabbloviny v roce 2023:

3239 bodů - Spáčil; 3208 - Kučavová; 3204 - Běhal Pavel; 3195 - Fero; 3190 - Šilar; 3181 - Járová; 3166 - Vencl; 3125 - Bednarski; 3101 - Žižka; 3086 - Hanák; 2978 - Udvardy; 2961 - Voborová, Žďárecká; 2876 - Švarcová; 2871 - Plecitá; 2808 - Čenda; 2414 - Basová; 1637 - Chládková.

 

Dagmar Rusá

 


 

SCRABBLOVINY 2022

 

Soutěž Scrabbloviny 2022 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo začne 9.1.2022, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIE první kolo začne 17.7.2022, partie bude probíhat do konce prosince

 

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

1. partie - 9.1. / 23.1. / 6.2. / 20.2. / 6.3. / 20.3. / 3.4. / 17.4. / 1.5. / 15.5. / 29.5. / 12.6.

2. partie -  17.7. / 31.7. / 14.8. / 28. 8. / 11.9. / 25.9. / 9.10. / 23.10. / 6.11. / 20.11. / 4.12. / 18.12.

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

Dagmar Rusá

 


 

SCRABBLOVINY 2021

 

Soutěž Scrabbloviny 2021 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo začne 3.1. 2021, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIEprvní kolo začne 4.7. 2021, partie bude probíhat do konce prosince

 

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

1. partie - 3.1. / 17.1. / 31.1. / 14.2. / 28.2. / 14.3. / 28.3. / 11.4. / 25.4. / 9.5. / 23.5. / 6.6. / 20.6.

2. partie -  4.7. / 18.7. / 1.8. / 15. 8. / 29.8. / 12.9. / 26.9. / 10.10. / 24.10. / 7.11. / 21.11. / 5.12. / 19.12.

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

Dagmar Rusá

 


 

SCRABBLOVINY 2020

 

Soutěž Scrabbloviny 2020 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo bude zadáno 5.1. 2020, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIEprvní kolo bude zadáno 5.7. 2020, partie bude probíhat do konce prosince

 

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

1. partie - 5.1. / 19.1. / 2.2. / 16.2. / 1.3. / 15.3. / 29.3. / 12.4. / 26.4. / 10.5. / 24.5. / 7.6. / 21.6. /

2. partie -  5.7. / 19.7. / 2.8. / 16. 8. / 30.8. / 13.9. / 27.9. / 11.10. / 25.10. / 8.11. / 22.11. / 6.12. / 20.12.

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

 

Dagmar Rusá

 


 

SCRABBLOVINY 2019

 

Soutěž Scrabbloviny 2019 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble (viz níže). Nové zadání každého kola bude zveřejněno jednou za 14 dní v neděli, soutěžící musí poslat svůj tah do 10 kalendářních dnů, tj. do středy. Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné. Na konci partie může dojít k tzv. dohrávce, kdy bude mít soutěžící za úkol použít všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů.

 

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

 

Hra začíná na prázdné hrací desce, v dalším kole budou hráči navazovat na nejlepší vytvořené slovo.

 

Soutěž se bude skládat ze dvou partií. Jejich výsledky budou na konci roku sečteny a určí celkového vítěze.

 

Časový plán (klikněte na odkaz):

1. PARTIE – první kolo bylo zadáno 6.1. 2019, partie bude probíhat do konce června

2. PARTIEprvní kolo bude zadáno 7.7. 2019, partie bude probíhat do konce prosince

 

Kalendář zadávání jednotlivých kol:

1. partie - 6.1. / 20.1. / 3.2. / 17.2. / 3.3. / 17.3. / 31.3. / 14.4. / 28.4. / 12.5. / 26.5. / 9.6. / 23.6. /

2. partie -  7.7. / 21.7. / 4.8. / 18. 8. / 1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12. /

 

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

 

Dagmar Rusá